Jaké jsou alternativy? | Dialyzační zkrat

Jaké jsou alternativy? Kromě dialyzačního zkratu existují také alternativní dialyzační přístupy. Jednou z možností je dialyzační katetr. Jedná se o centrálně umístěný žilní katétr, například Shaldonův katétr, který je umístěn v oblasti krku nebo ramen. Tento katétr také umožňuje dialýzu. Vzhledem k vyššímu riziku infekce a… Jaké jsou alternativy? | Dialyzační zkrat

Krvácení na bočníku Dialyzační zkrat

Krvácení při zkratu Nesprávné propíchnutí dialyzačního zkratu může vést ke krvácení. Tato krvácení jsou však obvykle malá a nemají pro pacienta žádné další důsledky. V důsledku toho se může vyvinout hematom. Pokud je krvácení větší, než se očekávalo, může být ve výjimečných případech nutná operace, aby byla zajištěna správná funkce zkratu ... Krvácení na bočníku Dialyzační zkrat