Chronická renální nedostatečnost

Úvod Chronická renální insuficience je závažné onemocnění, které postihuje orgánový systém ledvin. Ledviny plní v lidském těle řadu důležitých a zásadních úkolů, bez kterých by člověk nemohl přežít. Při chronickém selhání ledvin je tento důležitý orgánový systém poškozen. Renální insuficience je definována jako funkce ledvin… Chronická renální nedostatečnost

Fáze chronické renální nedostatečnosti Chronická renální nedostatečnost

Fáze chronické renální insuficience Existují různé fáze selhání ledvin, které jsou klasifikovány odlišně. Existují různé způsoby klasifikace chronické renální insuficience. Chronické selhání ledvin lze klasifikovat podle takzvané rychlosti glomerulární filtrace (GFR) i podle takzvaných retenčních hodnot. Rychlost glomerulární filtrace je nejvíce… Fáze chronické renální nedostatečnosti Chronická renální nedostatečnost

Naděje dožití | Chronická renální nedostatečnost

Střední délka života Chronickou renální insuficienci lze rozdělit do různých stádií. V některých případech je možné progresi insuficience zastavit specifickou léčbou a změnou stravy. Neléčená nemoc má téměř vždy progresivní průběh, který končí ve stadiu 4, terminálním selhání ledvin. Při terminálním selhání ledvin dialýza… Naděje dožití | Chronická renální nedostatečnost