Trombóza: terapie

Obecná opatření Imobilizace není nutná u žilní trombózy jakékoli lokalizace a morfologie! Slouží výhradně k úlevě od symptomů silně bolestivých otoků nohou (bez ohledu na lokalizaci a morfologii trombu). Naproti tomu mobilizace je důležitým opatřením. Poznámka: Pravidelně prováděná antikoagulace by však měla být přítomna. 3 x L a 3 x S… Trombóza: terapie

Příčiny | Heparinem indukovaná trombocytopenie (HIT)

Příčiny Heparinem indukovaná trombocytopenie je buď vytvořena jako neimunologická, neškodná časná forma (typ I), nebo je založena na tvorbě protilátek proti destičkovému faktoru 4/komplexu heparinu (typ II). Ty způsobují, že se krev shlukuje a krevní destičky jsou takříkajíc „zachyceny“ nebo „uvězněny“, již nemohou plnit svou přirozenou funkci. Nefrakcionované… Příčiny | Heparinem indukovaná trombocytopenie (HIT)

Terapie | Heparinem indukovaná trombocytopenie (HIT)

Terapie Nejdůležitějším krokem terapie je okamžité přerušení podávání heparinu, pokud existuje podezření na HIT typu II. Také všechny ostatní léky obsahující heparin nesmí být dále používány, aby se předešlo možným komplikacím. Patří sem masti nebo katetrizační výplachy obsahující heparin. Aby se… Terapie | Heparinem indukovaná trombocytopenie (HIT)

Profylaxe pooperační trombózy bez léků | Profylaxe pooperační trombózy

Profylaxe pooperační trombózy bez léčiv Pokud je přítomen jeden nebo více rizikových faktorů, měl by pacient pooperačně užívat profylaxi trombózy. V závislosti na tom, kolik rizikových faktorů je přítomno a jak jsou závažné, lze zpočátku použít pouze nelékovou léčbu. Zvláště mladí pacienti, kteří měli například zlomenou nohu, ale jinak jsou fit, obvykle… Profylaxe pooperační trombózy bez léků | Profylaxe pooperační trombózy

Léčba profylaxe pooperační trombózy Profylaxe pooperační trombózy

Medikace pooperační profylaxe trombózy Zvláště u starších pacientů, kteří již nemohou být mobilizováni, nebo u pacientů s několika rizikovými faktory má smysl používat profylaxi pooperační trombózy na bázi léčiv. V tomto případě se používají léky, které inhibují srážení krve a zajišťují tak, aby se krevní destičky (trombocyty) neslepily a nevytvářely… Léčba profylaxe pooperační trombózy Profylaxe pooperační trombózy

Posttrombotický syndrom

Definice Posttrombotický syndrom (PTS) je nejčastější pozdní komplikací po trombóze žíly na noze (uzavření žíly krevní sraženinou). Vede k chronickému zahlcení refluxem, takže krev nemůže správně proudit zpět do srdce. Krev proto obchází částečně uzavřené žíly přepnutím na kontinuální žíly (takzvaný bypass),… Posttrombotický syndrom