Osteochondrom

Všechny zde uvedené informace jsou pouze obecné povahy, nádorová terapie vždy patří do rukou zkušeného onkologa! Synonyma chrupavčitá exostóza, suprabony, exostóza, solitární exostóza, solitární osteochondrom, ekchondrom, dědičná mnohočetná exostóza (HME), mnohočetná osteokartilaginózní exostóza, osteochondromatóza. Definice Osteochondrom je nejčastější benigní kostní nádor. Ve většině případů pochází z… Osteochondrom

Metastáza | Osteochondrom

Metastázy Osteochondromy jsou benigní, a proto nemetastázují. Kost je vytvořena z chrupavčitého víčka. V 0% případů může osteochondrom maligně degenerovat, a to jak solitární, tak mnohočetný osteochondrom. Bolest: Jelikož se jedná o nezhoubný nádor, ve většině případů nejsou žádné stížnosti. Růst kostí může dráždit nervy, což může způsobit bolest. … Metastáza | Osteochondrom

Osteoidní osteom

Všechny zde uvedené informace jsou pouze obecné povahy, nádorová terapie vždy patří do rukou zkušeného onkologa! Synonyma Osteoidní osteitida, kortikální osteitida, sklerotizující osteitida Definice Osteoidní osteom je benigní nádorová změna skeletu. Rentgenový snímek obvykle ukazuje lokalizovanou kompresi kosti v oblasti tvrdého tubulárního… Osteoidní osteom

Terapie | Osteoidní osteom

Terapie Aby se dosáhlo osvobození od příznaků, musí být nádor odstraněn jako celek (en-bloková resekce), protože pokud zůstane zbytková tkáň (recidiva), může se znovu vytvořit. V případě potřeby lze také provést punkci pomocí CT (počítačová tomografie), aby se získal vzorek tkáně pro histologické vyšetření. Všechny články v této sérii: Osteoidní osteomoterapie

Osteosarkom

Všechny zde uvedené informace jsou pouze obecné povahy, nádorová terapie vždy patří do rukou zkušeného onkologa! Synonyma Kostní sarkom, osteogenní sarkom Definice Osteosarkom je maligní kostní nádor, který patří do skupiny primárně osteogenních (= kostotvorných) maligních (= maligních) nádorů. Statistické průzkumy ukazují, že osteosarkom je nejvíce… Osteosarkom

Výskyt | Osteosarkom

Výskyt Vrchol onemocnění spočívá v pubertě, což znamená, že k osteosarkomům dochází velmi často u dětí a mladistvých, většinou mezi 10. a 20. rokem. Toto onemocnění postihuje převážně mužské mladistvé. Osteosarkomy představují asi 15% všech primárně maligních kostních nádorů, což z osteosarkomu činí nejčastější zhoubný kostní nádor u (mužů)… Výskyt | Osteosarkom

Rhabdomyosarkom

Všechny zde uvedené informace jsou pouze obecné povahy, nádorová terapie vždy patří do rukou zkušeného onkologa! Synonyma nádor svalu, nádor měkkých tkání, sarkom měkkých tkání Definice Rabdomyosarkom je vzácný sarkom měkkých tkání, jehož původem je pruhovaný sval (rhabdo = pruhování; myo- = sval). Rhabdomyosarkom je (sub) forma… Rhabdomyosarkom

Lokalizace | Rabdomyosarkom

Lokalizace Rabdomyosarkomy se tvoří zvláště často v oblasti hlavy a krku, urogenitálního traktu (drenážní močové cesty) a končetin. V zásadě mohou být rhabdomyosarkomy lokalizovány ve všech částech těla. Metastázy se tvoří zejména v plicích a kostech, v mozku a v pánevních orgánech. Rhabdomyosarkomy se symptomaticky projevují různými způsoby. … Lokalizace | Rabdomyosarkom

Osteosarkomová terapie

Terapie osteosarkomu Dříve byla terapie omezena na chirurgické odstranění osteosarkomu. Jelikož však osteosarkom má velmi silnou tendenci k tvorbě metastáz, přibližně 20% všech pacientů již má v době diagnózy metastázy a pravděpodobně mnoho dalších trpí takzvanými mikrometastázami, které nelze diagnostikovat běžnými diagnostickými metodami,… Osteosarkomová terapie