Jaká je délka života u nehodgkinského lymfomu? | Non-Hodgkinův lymfom

Jaká je délka života nehodgkinského lymfomu? Průměrná délka života jednotlivých nehodgkinských lymfomů je velmi odlišná, a proto nelze učinit obecné prohlášení. Na jedné straně to závisí na tom, jak maligní a jak pokročilý je nehodgkinský lymfom v době diagnostiky. V následujícím textu je očekávaná délka života pro… Jaká je délka života u nehodgkinského lymfomu? | Non-Hodgkinův lymfom

Formuláře | Non-Hodgkinův lymfom

Formy Non-Hodgkinovy ​​lymfomy jsou rozděleny do čtyř skupin. Podle původu jsou rozděleny na B-buněčné a T-buněčné lymfomy. Další rozlišení je provedeno s ohledem na malignitu. Pojmenování je často založeno na tom, jak se buňky v konkrétním lymfomu mění maligně. Mezi méně maligní B-buněčné nehodgkinské lymfomy patří Méně maligní… Formuláře | Non-Hodgkinův lymfom

Chronická myeloidní leukémie (CML)

Synonyma v širším smyslu Leukémie, rakovina bílé krve, Philadelphia chromozom Definice CML (chronická myeloidní lekemie) ukazuje chronický, tj. Spíše pomalu postupující průběh onemocnění. To vede k degeneraci kmenové buňky, která je prekurzorem zejména granulocytů, tj. Buněk důležitých pro obranu před převážně bakteriemi. … Chronická myeloidní leukémie (CML)

Chronická fáze | Chronická myeloidní leukémie (CML)

Chronická fáze Nejčastěji je chronická myeloidní leukémie objevena během chronické fáze. Odpovídá počátečnímu stadiu onemocnění a může trvat až deset let. Často probíhá bez příznaků, takže počáteční diagnóza je často stanovena spíše shodou okolností, např. V rámci rutinního krevního testu… Chronická fáze | Chronická myeloidní leukémie (CML)

Prognóza / naděje dožití / šance na uzdravení | Chronická myeloidní leukémie (CML)

Prognóza/délka života/šance na uzdravení Podle současného stavu vědy nelze chronickou myeloidní leukémii léčit léky. V případech pokročilého onemocnění nebo nedostatečné odpovědi na terapii lze uvažovat o transplantaci kostní dřeně, která je v zásadě léčebná (tj. Slibuje vyléčení), ale je riziková. Proto není tak snadné vytvořit… Prognóza / naděje dožití / šance na uzdravení | Chronická myeloidní leukémie (CML)

Chronická lymfocytární leukémie (CLL)

Synonyma v širším smyslu CLL, leukémie, rakovina bílé krve Definice CLL (chronická lymfocytární leukémie) je charakterizována nekontrolovaným růstem převážně zralých stádií prekurzorových buněk lymfocytů (lymfocytů), tj. Prekurzorů bílých krvinek. Tyto zralé buňky však nejsou schopné imunitní obrany. Postiženy jsou především takzvané B-lymfocyty, zřídka takzvané T-lymfocyty… Chronická lymfocytární leukémie (CLL)

Terapie | Chronická lymfocytární leukémie (CLL)

Terapie Léčba této nemoci bohužel v současné době není možná. Terapeutické strategie mají za cíl zlepšit kvalitu života (paliativní terapie). Využívá se zde také chemoterapie. Ve vzácných případech se uvažuje i ozařování určitých oblastí. Předpověď Podle současných znalostí nelze chronickou lymfatickou leukémii vyléčit léky. Pouze transplantace kostní dřeně… Terapie | Chronická lymfocytární leukémie (CLL)

Hodgkinův lymfom

Definice Hodgkinův lymfom, také známý jako Hodgkinova choroba, je zhoubné onemocnění lidského lymfatického systému. Podle definice jsou některé buňky imunitního systému, B buňky, degenerované a tvoří zhoubné nádory, které pocházejí z lymfatických uzlin. Hodgkinův lymfom je jednou ze dvou hlavních podskupin lymfomů, druhá skupina je… Hodgkinův lymfom