Je dětem povoleno zadržení ve škole?

Definice Zadržení, také nazývané silentium nebo přepracování, je vzdělávací nebo disciplinární opatření, které učitelé používají ve škole. Je to nástroj, který se používá, když se student chová špatně nebo porušuje povinnosti. Zadržení znamená, že student nesmí po vyučování odcházet domů s ostatními studenty, ale musí zůstat ve škole… Je dětem povoleno zadržení ve škole?

Jaký zákon upravuje zadržení? | Je dětem povoleno zadržení ve škole?

Jaký zákon upravuje zadržování? V Německu je vazba upravena příslušnými školskými zákony různých spolkových zemí. V Bádensku-Württembersku například školský zákon uvádí, že učitel může nařídit vazbu maximálně na dvě hodiny, přičemž zadržení až na čtyři hodiny musí udělit ředitel (§ 90 odst. 3… Jaký zákon upravuje zadržení? | Je dětem povoleno zadržení ve škole?

Školní rok

Definice Školní rok je časové období jednoho roku k přechodu z jedné třídy do druhé. Ke konci léta začíná školní rok a končí velkými letními prázdninami. V Německu závisí datum začátku a konce školního roku na spolkové zemi. V rámci … Školní rok

Jaké jsou požadavky na přeskočení školního roku? | Školní rok

Jaké jsou požadavky na vynechání školního roku? Student, který chce přeskočit třídu, by měl být na základní škole nebo navštěvovat nižší nebo střední školu na střední škole. Předběžný převod je vždy možný pouze na konci školního semestru nebo školního roku. Úroveň vyšších tříd… Jaké jsou požadavky na přeskočení školního roku? | Školní rok

Test zápisu

Definice Zápisový test do školy, někdy také nazývaný Zápisová zkouška (ESU) nebo Přijímací zkouška do školy (SEU, S1), je povinným testem ministerstva zdravotnictví pro všechny děti, které mají být příští rok zapsány do školy. Týká se tedy dětí kolem 6 let. Cílem je zjistit, zda dítě… Test zápisu

Bez tepla ve škole

Definice Pokud je v létě obzvláště horko, studenti mohou dostat teplo a mohou být propuštěni ze školy nebo dokonce nemusí vůbec chodit do školy. Teplo bez tepla znamená zrušení školních hodin kvůli obzvláště vysokým venkovním teplotám. Pravomoc rozhodnout, zda udělit stav bez tepla… Bez tepla ve škole

Existují nějaké rozdíly pro základní a střední školu? | Bez tepla ve škole

Existují nějaké rozdíly pro základní a střední školu? Školské zákony federálních států více či méně konkrétně definují, které oblasti školy mají přístup bez tepla a za jakých podmínek. Několik federálních států rozděluje první stupeň sekundárního vzdělávání na druhý stupeň a druhý stupeň, tj.… Existují nějaké rozdíly pro základní a střední školu? | Bez tepla ve škole

Povinné vzdělávání

Synonyma v širším smyslu angl. : povinné vzdělávání, školní docházka, povinná školní docházka, povinná školní docházka Definice Povinná školní docházka dítěte, známá také jako povinná školní docházka, obvykle začíná v Německu u všech dětí, které v určitém časovém okamžiku dosáhly věku šesti let. Výjimky byly diskutovány v definici. Tak jako … Povinné vzdělávání

Povinná školní docházka v jednotlivých spolkových zemích Povinné vzdělávání

Povinná školní docházka v jednotlivých spolkových zemích Všechny děti, které do 6. 30. dosáhly věku 6 let nebo již byly ze školy jednou odloženy. Všechny děti, které do 6. 30. dosáhly věku 6 let nebo které již byly jednou odloženy ze školy. Předčasný zápis do školy Na žádost rodičů… Povinná školní docházka v jednotlivých spolkových zemích Povinné vzdělávání

Školní strach

Co je školní fobie? Školní fobie je strach dítěte chodit do školy. To může být způsobeno lekcemi, učiteli a spolužáky nebo jinými faktory souvisejícími se školou. Něco v běžném životě ve škole vyvolává u dítěte takový strach, že se mu do školy nechce. Tato úzkost často… Školní strach