Retrogradní amnézie

Definice Pod retrográdní amnézií (lat. Retrográdní: „prostorově a časově ustupující“, řecky. Amnesia: „ztráta paměti“) se rozumí ztráta paměti nebo nedostatek paměti a povědomí o věcech a zkušenostech, které proběhly krátce před určitou událost, např. nehodu. Po těžkém traumatu si například postižený nemůže vzpomenout… Retrogradní amnézie

Diagnóza | Korsakovův syndrom

Diagnostika Největší význam v diagnostice Korsakovova syndromu je přikládán klinickému obrazu onemocnění. Zkušený lékař tedy může mít podezření na přítomnost Korsakovova syndromu po podrobné anamnéze, vedené typickou poruchou paměti. To je obzvláště pravděpodobné, pokud pacient nebo příbuzní nahlásí nadměrné pití alkoholu… Diagnóza | Korsakovův syndrom

Jak rozlišujete Korsakowův syndrom od demence? | Korsakovův syndrom

Jak rozeznáte Korsakowův syndrom od demence? Korsakowův syndrom je obecně přiřazen k takzvaným anamnestickým syndromům, a nikoli k formě demence. Zatímco výrazný pokles paměti a dezorientace mohou být také příznaky demence, tyto dvě skupiny nemocí se výrazně liší v jiných aspektech. Anamnestické syndromy, jako je… Jak rozlišujete Korsakowův syndrom od demence? | Korsakovův syndrom

Prognóza vs. naděje dožití Korsakovův syndrom

Prognóza vs. délka života Průměrná délka života postižených není omezena samotným Korsakowovým syndromem. Pokud je však vývoj onemocnění důsledkem nadměrné konzumace alkoholu, je často nutné poskytnout omezenou prognózu. Může za to především dlouhodobé poškození způsobené konzumací alkoholu, například poškození jater. Nicméně, … Prognóza vs. naděje dožití Korsakovův syndrom

Korsakovův syndrom

Definice - Co je Korsakovův syndrom? Korsakowský syndrom je forma takzvaných anamnestických syndromů, pro které jsou charakteristické závažné poruchy paměti. Hlavní ohnisko symptomů spočívá v tom, že nový obsah již nelze přenášet do paměti (anterográdní amnézie). Je také typické, že postižené osoby zaplňují paměť… Korsakovův syndrom

Anterograde amnézie

Definice Při anterográdní amnézii pacient trpí poruchou paměti, při které je schopnost zapamatovat si nový obsah masivně omezena. Vzpomínky, které leží po začátku spouštěcí události, nelze uložit a jsou po krátké době ztraceny. Anterográdní znamená směřování dopředu; zde ve vztahu k časové dimenzi. Anterográdní… Anterograde amnézie

Přechodná globální amnézie

Definice Jak naznačuje název, přechodná globální amnézie (TGA) je dočasná porucha funkce paměti. Jeden mluví o globální amnézii, když všechny paměťové funkce ustaly. Nelze ukládat žádné nové informace; dokonce i vzpomínky, které byly uloženy v paměti před lety nebo desítkami let, již nelze v globální amnézii získat. Tato porucha trvá… Přechodná globální amnézie

Přechodná globální amnézie způsobená únavou Přechodná globální amnézie

Přechodná globální amnézie způsobená únavou Samotná únava obvykle nevede k úplné (= globální) amnézii. Neexistuje žádná souvislost mezi klasickou přechodnou globální amnézií a únavou. Často je však únava doprovázena poruchami schopnosti soustředit se a sníženou schopností porozumění. Omezena může být také schopnost pamatovat si. Nový … Přechodná globální amnézie způsobená únavou Přechodná globální amnézie