Dlouhodobá paměť

Dlouhodobá paměť je součástí naší paměti. Je zodpovědný za uchovávání informací po dlouhou dobu. To zahrnuje možnost načíst tyto informace. Je distribuován do různých oblastí našeho mozku a lze jej zhruba rozdělit do dvou forem. Ty závisí na typu informací, které jsou… Dlouhodobá paměť

Jak můžete trénovat svou dlouhodobou paměť? | Dlouhodobá paměť

Jak si můžete procvičit dlouhodobou paměť? Existuje mnoho různých metod, které mohou pomoci zlepšit a trénovat dlouhodobou paměť. Z tohoto důvodu je velmi důležité, aby informace, které se mají naučit, byly spojeny s emocemi nebo jinými nezapomenutelnými asociacemi nebo charakteristikami. To znamená, že většina věcí, jako je slovník nebo dopravní značky, je ... Jak můžete trénovat svou dlouhodobou paměť? | Dlouhodobá paměť

Je možné dlouhodobou paměť úplně ztratit? | Dlouhodobá paměť

Je možné ztratit dlouhodobou paměť úplně? Dlouhodobá paměť jako taková není samostatnou částí mozku. Spíše si lze představit několik spojených řetězců spojení mezi různými nervy. Proto je nepravděpodobné, že by zranění poškodilo celou dlouhodobou paměť se všemi jejími nervovými spojeními. Spíše je to více… Je možné dlouhodobou paměť úplně ztratit? | Dlouhodobá paměť

Kde se nachází dlouhodobá paměť v mozku? | Dlouhodobá paměť

Kde se v mozku nachází dlouhodobá paměť? Dlouhodobá paměť nemá pevné místo v mozku, protože za dlouhodobé ukládání informací jsou zodpovědné různé oblasti mozku. Na otázku lokalizace v tomto smyslu proto nelze přesně odpovědět. Dlouhodobou paměť si lze spíše představit jako mnoho různých ... Kde se nachází dlouhodobá paměť v mozku? | Dlouhodobá paměť

Testy pro krátkodobou paměť | Krátkodobá paměť

Testy na krátkodobou paměť Pokud máte opravdu podezření, že s vaší krátkodobou pamětí nebo mentálním výkonem není něco v pořádku, můžete to otestovat lékařsky. Jedním z nejběžnějších testů na přítomnost demence je takzvaný Mini Mental Status Test. Zde jsou pacientovi kladeny různé otázky a úkoly, například o čase… Testy pro krátkodobou paměť | Krátkodobá paměť

Krátkodobá paměť

Definice Krátkodobá paměť popisuje schopnost mozku pamatovat si věci na krátkou dobu. Anatomicky je pro to zvláště relevantní přední část čelního laloku, takzvaná prefrontální kůra, která se nachází za čelem. Paměť lze rozdělit do dvou skupin: explicitní obsah paměti, jako ... Krátkodobá paměť

Ztráta paměti

Definice Ztráta paměti, odborně známá jako amnézie (řecky ztráta paměti), je porucha paměti, při níž se zdá, že vzpomínky byly vymazány z paměti. Pravděpodobně se jedná spíše o neschopnost načíst obsah paměti. Kromě toho ztráta paměti může také znamenat, že se postižená osoba nemůže naučit nové ... Ztráta paměti

Diagnóza | Ztráta paměti

Diagnostika Konzultace lékaře a pacienta na začátku vyšetření je nezbytná pro diagnostiku a přesné zaznamenání ztráty paměti (tzv. Anamnéza). Lékař se proto zeptá na dobu trvání, doprovodná onemocnění, léky a doprovodné okolnosti. Pozorování příbuzných jsou často důležitá. Pokud dojde ke ztrátě paměti při nehodě nebo pádu,… Diagnóza | Ztráta paměti