Encefalitida

Úvod Encefalitida je zánět mozkové tkáně. Izolovaná infekce mozku, bez postižení mozkových blan, je nejčastěji způsobena viry. Průběh je obvykle mírný. Nemoc však může mít i závažné až smrtelné následky. Častější je zánět mozkových blan, kterému se říká zánět mozkových blan. V případě … Encefalitida

Diagnostika | Encefalitida

Diagnostika Hlavním cílem diagnostiky by vždy mělo být určení typu patogenu, protože různé terapie se někdy zásadně liší. Protože encefalitida způsobená viry je často mírnější, může být diagnostika obtížnější. Pokud jsou přítomny příznaky, je třeba odebrat výtěr z krku, stolici a krev… Diagnostika | Encefalitida

Příznaky | Encefalitida

Příznaky Příznaky encefalitidy mohou být mírnější nebo závažnější, v závislosti na patogenu, a mohou tak mít silný vliv na terapii a průběh onemocnění. Na rozdíl od meningitidy lze obecně očekávat, že encefalitida bude mít mírnější průběh, pokud jsou příznaky rozpoznány a léčeny rychle. Na začátku, … Příznaky | Encefalitida

Terapie | Encefalitida

Terapie Léková terapie silně závisí na typu patogenu. V případě bakteriální (meningo-) encefalitidy musí být rod nejprve určen laboratorní diagnostikou, poté může být vybráno příslušné antibiotikum. Kombinace různých účinných látek zvyšuje účinnost léčby, přičemž je třeba věnovat pozornost možným alergiím (např. Terapie | Encefalitida

Profylaxe | Encefalitida

Profylaxe Jako u všech patogenů jsou hygienická opatření obecně považována za nejúčinnější profylaxi proti infekcím. Mytí rukou a dezinfekce po použití veřejných toalet nebo podobných zařízení může zabít většinu požitých bakterií a virů. Podobně lze různým chorobám přenášeným během pohlavního styku, jako jsou infekce HIV nebo Treponema pallidum, zabránit antikoncepcí… Profylaxe | Encefalitida

Rizika | Očkování proti TBE

Rizika U všech věkových skupin by mělo být očkování prováděno pouze tehdy, je -li pacient v úplném zdraví, jinak hrozí zhoršení onemocnění. U pacientů s poškozením mozku nebo pacientů podstupujících imunosupresivní léčbu musí být očkování pečlivě zváženo. Příkladem jsou stavy po transplantaci, infekce HIV a chemoterapie. V jednotlivých… Rizika | Očkování proti TBE

Mozkový absces

Definice Mozkový absces je zapouzdřený zánět v mozku. Kapsle se skládá z nově vytvořené tkáně (granulační tkáně), která se přirozeně tvoří při obraně proti patogenům a procesu hojení. V kapsli se stávající buňky zničí a vytvoří se hnis. Kvůli zánětlivému procesu se tekutina ukládá do… Mozkový absces

Zkouška CTMRT | Mozkový absces

Vyšetření pomocí CTMRT Mozkový absces lze snadno odlišit od jiných mozkových chorob u CT (počítačová tomografie) nebo MRT (zobrazování magnetickou rezonancí). Zobrazování kapsle je velmi působivé a často může být dokonale identifikováno jako mozkový absces. Na CT snímku, který se obvykle provádí s kontrastním médiem,… Zkouška CTMRT | Mozkový absces

Následné škody Mozkový absces

Následná poškození Jelikož je mozkový absces velmi invazivním onemocněním mozku, 5-10% pacientů umírá navzdory nejlepší možné léčbě. Zejména zvýšení tlaku v lebce může vést k život ohrožujícím zúžením středního mozku nebo mozkového kmene-obojí je částí mozku, která řídí životně důležité procesy. … Následné škody Mozkový absces