Jak se dědí gen pro rakovinu prsu? | Gen rakoviny prsu

Jak se dědí gen pro rakovinu prsu? Dědičnost mutace BRCA-1 a BRCA-2 podléhá takzvané autozomálně dominantní dědičnosti. To znamená, že mutace BRCA přítomná v jednom rodiči je přenesena na potomky s 50% pravděpodobností. K tomu dochází nezávisle na pohlaví a může být také zděděno z… Jak se dědí gen pro rakovinu prsu? | Gen rakoviny prsu

Co to pro mě znamená, když mám tento gen? | Gen rakoviny prsu

Co to pro mě znamená, když mám tento gen? Jak bylo uvedeno výše, ženy s pozitivní rodinnou anamnézou by měly být pečlivě sledovány a případně testovány. Před rozhodnutím o molekulárně genetické diagnostice by měly být zváženy klady a zápory a zváženy limity diagnózy a možné důsledky. To … Co to pro mě znamená, když mám tento gen? | Gen rakoviny prsu