Terapie šetřící prsa (BET)

Úvod Při terapii konzervování prsu je odstraněn pouze nádor (rakovina) z prsu, zatímco je zachována zbývající zdravá prsní tkáň. V dnešní době je BET běžný postup, který je obvykle kombinován s následným ozářením prsu. Dnes se terapie šetřící prsa používá asi u 75% rakovin prsu a může za předpokladu určitých kritérií… Terapie šetřící prsa (BET)

Jsou šance na přežití lepší při terapii bez ochrany prsů? | Terapie šetřící prsa (BET)

Jsou šance na přežití lepší při terapii, která nezachovává prsa? V BET je maligní tkáň zcela odstraněna. Během operace je odebraná tkáň mikroskopicky vyšetřena, aby se zjistilo, zda jsou nádorové buňky obklopeny zdravými buňkami - to znamená, že nádor byl odstraněn jako celek. Pokud toto není… Jsou šance na přežití lepší při terapii bez ochrany prsů? | Terapie šetřící prsa (BET)