Je možné přiznat dávku v mateřství? | Výplata v mateřství - vše kolem tohoto tématu!

Je možné přiznat peněžitou pomoc v mateřství? Peněžitou pomoc v mateřství obecně nelze přičíst. K zajištění životního minima slouží účelově vázané sociální dávky, jako je mateřská, příspěvek na výchovu, přídavek na dítě, podpora v nezaměstnanosti nebo příspěvek na bydlení. Tyto výhody nejsou v žádném případě připojitelné. Zvláštnosti porodného pro státní úřednice Mateřská dovolená je speciálně upravena… Je možné přiznat dávku v mateřství? | Výplata v mateřství - vše kolem tohoto tématu!

Kde mohu požádat o příspěvek v mateřství? | Výplata v mateřství - vše kolem tohoto tématu!

Kde mohu požádat o porodné? Dobrovolně nebo povinně pojištěné nastávající matky mohou požádat o dávky v mateřství přímo u zákonné zdravotní pojišťovny, u které jsou pojištěny. Aby bylo možné získat příspěvek zaměstnavatele, musí být zaměstnavateli předložen také lékařský posudek potvrzující předpokládané datum porodu. Nastávající maminky… Kde mohu požádat o příspěvek v mateřství? | Výplata v mateřství - vše kolem tohoto tématu!

Jak plyne dávka v mateřství do daňového přiznání? | Výplata v mateřství - vše kolem tohoto tématu!

Jak plyne mateřská dávka do daňového přiznání? Peněžitá pomoc v mateřství i příspěvek na mateřskou od zaměstnavatele jsou obecně osvobozeny od daně. Dávky však přesto musí být uvedeny v daňovém přiznání. Pro přiznání k dani z příjmu za rok 2017 musí být peněžitá pomoc v mateřství uvedena v řádku devadesát šest v hlavním formuláři… Jak plyne dávka v mateřství do daňového přiznání? | Výplata v mateřství - vše kolem tohoto tématu!

Jak mohu vypočítat částku? | Dávka v mateřské dovolené

Jak mohu vypočítat částku? Výše peněžité pomoci v mateřství závisí na příjmu ženy, která o ni žádá: Vyplacená částka se rovná čistému příjmu pojištěnce. Zdravotní pojištění však neplatí více než 13 eur za den. Pokud je tedy příjem (nastávající) matky vyšší… Jak mohu vypočítat částku? | Dávka v mateřské dovolené

Jak dlouho je dávka v mateřské dovolené k dispozici? | Dávka v mateřské dovolené

Jak dlouho je dávka na mateřské dovolené k dispozici? Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí po dobu ochrany mateřství. Ochranná lhůta v mateřství začíná šest týdnů před a končí osm týdnů po vypočítaném datu porodu. Pokud se dítě narodí příliš brzy nebo má prokázané postižení, osmitýdenní ochranná lhůta v mateřství po porodu… Jak dlouho je dávka v mateřské dovolené k dispozici? | Dávka v mateřské dovolené

Mám dovoleno jet na dovolenou se zákazem zaměstnání? | Zákaz zaměstnání během těhotenství

Mohu jet na dovolenou se zákazem zaměstnání? V zásadě je také dovoleno jet na dovolenou během zákazu zaměstnání. Abyste si tím byli jisti, je vhodné, aby vám lékař předem potvrdil, že vaše dovolená je zdraví neškodná. Může … Mám dovoleno jet na dovolenou se zákazem zaměstnání? | Zákaz zaměstnání během těhotenství

Má zákaz zaměstnání nějaký dopad na můj rodičovský příspěvek? | Zákaz zaměstnání během těhotenství

Má zákaz zaměstnání nějaký vliv na můj rodičovský příspěvek? Rodičovský příspěvek lze vyplácet až 14 měsíců po narození dítěte. Zákaz zaměstnání během těhotenství nemá žádný vliv na výši rodičovského příspěvku, protože jeho výpočet vychází z platu 12 měsíců… Má zákaz zaměstnání nějaký dopad na můj rodičovský příspěvek? | Zákaz zaměstnání během těhotenství

Vypadá zákaz zaměstnání jinak, pokud čekáte dvojčata? | Zákaz zaměstnání během těhotenství

Vypadá zákaz zaměstnání jinak, pokud čekáte dvojčata? Když se má dítě narodit, zákon o ochraně mateřství stanoví ochrannou dobu od 6 týdnů před narozením do nejméně 8 týdnů po porodu. Pokud existuje dvojité nebo vícečetné těhotenství, tato období se odpovídajícím způsobem změní. Zákaz zaměstnávání… Vypadá zákaz zaměstnání jinak, pokud čekáte dvojčata? | Zákaz zaměstnání během těhotenství