Syndrom fetálního alkoholu

Úvod Fetální alkoholový syndrom patří mezi takzvané embryonální fetopatie. Jedná se o skupinu onemocnění charakterizovaných poškozením nebo malformací nenarozeného dítěte během těhotenství. V Německu je to také nejčastější důvod mentálního postižení. Přibližně každé tisícinové dítě se narodí v Německu se známkami fetálního alkoholu ... Syndrom fetálního alkoholu

Trvání a prognóza FAS Syndrom fetálního alkoholu

Trvání a prognóza FAS Fetální alkoholový syndrom, jak je pro syndromy typické, je nevyléčitelný stav. Jak je popsáno výše, lze nahradit pouze některá zpoždění vývoje. Epidemiologicky se ukázalo, že lidé trpící FAS mají zkrácenou délku života. V pozdějším věku budou často naštvaní… Trvání a prognóza FAS Syndrom fetálního alkoholu