Slepota: Nebo něco jiného? Diferenciální diagnostika

Vrozené vady, deformity a chromozomální abnormality (Q00-Q99). Dědičná slepota (např. Leberova vrozená amauróza). Oči a oční přívěsky (H00-H59). Funkční slepota (psychogenní slepota) - ztráta zraku bez schopnosti objektivně zjišťovat. Praktická slepota Zranění, otravy a jiné důsledky vnějších příčin (S00-T98). Aktinická keratopatie nebo fotokeratitida (sněhová slepota). Oslepující (pocení)

Slepota: Příčiny

Patogeneze (vývoj onemocnění) Patogeneze slepoty je velmi různorodá. Slepota může být vrozená, ale může být také získána. Etiologie (příčiny) Biografické příčiny Genetická zátěž rodičů, prarodičů-dědičné oční choroby představují přibližně 7% slepoty v Německu Příčiny související s nemocemi Oči a oční přívěsky (H00-H59). Ablatio retinae (odchlípení sítnice). Věkově podmíněná makulární… Slepota: Příčiny

Slepota: Terapie

V závislosti na základním onemocnění lze použít lékovou / chirurgickou terapii. Obecná opatření - v závislosti na dostupném stupni omezení zahrnují použití optických pomůcek, elektronických pomůcek pro čtení. Orientační / pohybový trénink Braillovo písmo Braillovo písmo Braillovo písmo dlouhá hůl (dotyková hůl) Vodicí pes pro nevidomé

Slepota: Lékařská historie

Anamnéza (anamnéza pacienta) představuje důležitou součást diagnostiky slepoty. Rodinná anamnéza Existují ve vaší rodině nějaké běžné onemocnění očí? Sociální anamnéza Aktuální anamnéza/systémová anamnéza (somatické a psychologické stížnosti). Zaznamenali jste nějaké zhoršení zraku? Jak dlouho toto zhoršení trvá? … Slepota: Lékařská historie

Slepota: Klasifikace

Klasifikace závažnosti zrakového postižení (WHO). Označení podle ICD 10 Úrovně podle WHO Zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí Zraková vada 1 Zraková ostrost od 0.3 do 0.1 2 Zraková ostrost od 0.1 do 0.05 Slepota 3 Zraková ostrost od 0.05 do 0.02 4 Zraková ostrost od 0.02 do vnímání světla 5… Slepota: Klasifikace

Slepota: Vyšetření

Komplexní klinické vyšetření je základem pro výběr dalších diagnostických kroků: Všeobecné fyzikální vyšetření - včetně krevního tlaku, pulzu, tělesné hmotnosti, výšky. Oční vyšetření - včetně stanovení zrakové ostrosti a nitroočního tlaku.

Slepota: laboratorní test

Laboratorní parametry 2. řádu - v závislosti na výsledcích anamnézy, fyzikálním vyšetření a povinných laboratorních parametrech - pro diferenciální diagnostické objasnění. Malý krevní obraz Zánětlivé parametry - CRP (C-reaktivní protein). Glukóza nalačno (hladina cukru v krvi nalačno) Infekční sérologie, v případě potřeby výtěr spojivky, krevní kultury.

Slepota: Diagnostické testy

Povinná diagnostika zdravotnických prostředků. Vizuální test Vyšetření štěrbinové lampy (mikroskop štěrbinové lampy; sledování oční bulvy při odpovídajícím osvětlení a vysokém zvětšení). Oftalmoskopie (vyšetření očního pozadí). Tonometrie (měření nitroočního tlaku)

Příčiny slepoty

Synonymum Amaurosis Na jedné straně je zde třeba zmínit dětství, protože děti se mohou při hře nebo šantění kolem sebe tak vážně poranit ostrými a špičatými předměty, že jejich zrak nelze zachránit navzdory okamžité pomoci očního lékaře. Druhý vrchol ve výskytu poranění očí je v dospělosti, protože… Příčiny slepoty