Hygienická opatření Ječmen a kontaktní čočky

Hygienická opatření doporučená hygienická opatření pro kontaktní čočky: Vyvarujte se kontaktu kontaktních čoček s make-upem. Před líčením si nasaďte kontaktní čočky. Kontaktní čočky odstraňujte až po odlíčení. Pečlivě očistěte kontaktní čočky podle návodu k použití. Pravidelně čistěte nádobu na kontaktní čočky a vyměňte ji jednou za měsíc. Použijte čisticí prostředek s… Hygienická opatření Ječmen a kontaktní čočky