Uzdravení Sudeckovy choroby

Úvod Mnoho pacientů trpících Sudeckovou chorobou si klade otázku, zda je možné vyléčení. Na internetu si o tom můžete přečíst různé věci. Problém Sudeckovy choroby nebo CRPS pro „komplexní, regionální, bolestivý syndrom“ spočívá v tom, že její mechanismus vzniku není zcela pochopen. To dělá terapii obtížnější, protože bez znalosti příčiny… Uzdravení Sudeckovy choroby

Jak mohu pozitivně ovlivnit proces hojení? | Hojení Sudeckovy choroby

Jak mohu pozitivně ovlivnit proces hojení? Mladý věk pacienta ovlivňuje úplné uzdravení a zkracuje dobu hojení u Sudeckovy choroby. Děti mají často dobrý průběh onemocnění s úplným snížením symptomů. Zahájení terapie navíc hraje rozhodující roli v průběhu onemocnění. V pořádku … Jak mohu pozitivně ovlivnit proces hojení? | Hojení Sudeckovy choroby

CRPS (komplexní regionální bolestivý syndrom)

Definice Zkratka CRPS znamená „Complex Regional Pain Syndrome“, což znamená „komplexní syndrom regionální bolesti“. Tato nemoc je také známá jako Sudeckova choroba (pojmenovaná po jejím objeviteli Paulu Sudeckovi), algo- nebo (sympatická) reflexní dystrofie. CRPS se vyskytuje zvláště často na končetinách, většinou na pažích nebo rukou. Ženy jsou o něco častěji postiženy než… CRPS (komplexní regionální bolestivý syndrom)

Diagnóza | CRPS (Complex Regional Pain Syndrome)

Diagnostika Diagnostika CRPS je poměrně komplikovaná, protože neexistuje jednoduchý testovací postup, příčiny jsou stále do značné míry neznámé a u různých pacientů se může vyvíjet velmi odlišně. Diagnóza proto obvykle vychází z anamnézy a symptomů pacienta. Kromě toho postupy, jako je zobrazování magnetickou rezonancí (MRI) a rentgenové záření k posouzení… Diagnóza | CRPS (Complex Regional Pain Syndrome)

Sudeckova nemoc na ruce

Synonyma Sudeckova léčení vykolejení Algodystrofie Kausalgia Sudeckův syndrom Posttraumatická dystrofie Komplexní regionální bolestivý syndrom (CRPS) Komplexní regionální bolestivý syndrom I a II (CRPS I a II) Komplexní regionální dysfunkční systém Sympatická reflexní dystrofie Sudeckova choroba Definice Sudeckova nemoc je komplexní regionální bolest syndrom, který klasicky probíhá ve třech fázích. V závěrečné fázi… Sudeckova nemoc na ruce

Léčba Sudeckovy choroby

Synonyma Sudeckova léčení vykolejení Algodystrofie Kausalgia Sudeckův syndrom Posttraumatická dystrofie Komplexní syndrom regionální bolesti Komplexní syndrom regionální bolesti I a II Sympatická reflexní dystrofie Sudeckova choroba Neexistuje obecně uznávaný koncept terapie. Terapie závisí na stádiu onemocnění. Doporučuje se následující terapeutický postup závislý na fázi. Fáze I Stupeň II Fáze… Léčba Sudeckovy choroby

Fyzioterapie | Léčba Sudeckovy choroby

Fyzioterapie Jednou z možností léčby Sudeckovy choroby je fyzioterapie. Fyzioterapii však nelze provádět během „vrcholné fáze“ onemocnění, kdy je postižená oblast ovlivněna otokem, zarudnutím a bolestí. V tomto případě je preferována elevace a imobilizace před fyzioterapií. Pokud se příznaky zlepšily, lze zahájit ochlazování a „klesající koupele“. Tyto… Fyzioterapie | Léčba Sudeckovy choroby