Coxa saltans

Coxa saltans patří k ortopedickým chorobám. Onemocnění je poměrně vzácné. Existuje „vnější“, také „vnější“, coxa saltans, kde traktus iliotibialis přeskakuje větší trochanter stehenní kosti. Na druhé straně jsou méně často se vyskytující „vnitřní“, také „vnitřní“ coxa saltany. Zde je šlacha svalu psoas… Coxa saltans