Skrytí emocionálních reakcí | Příznaky hraničního syndromu

Skrývání emočních reakcí Ze strachu z možných negativních důsledků se mnoho pacientů snaží nedovolit, aby se během hraniční operace objevily určité pocity (např. Stud nebo hněv). To vede k pocitu kontroly a nakonec k vyblednutí. Clona Kvůli silné vůli po uznání, ale také kvůli přeceňování vlastních schopností hraniční pacienti… Skrytí emocionálních reakcí | Příznaky hraničního syndromu

Černobílé myšlení | Příznaky hraničního syndromu

Černobílé myšlení Černobílé myšlení nebo myšlení typu všechno nebo nic je stálým společníkem hraničního pacienta. Obvykle pro něj existují jen tyto dvě možnosti. Toto myšlení se nachází v jednání s jinými lidmi, což znamená, že například pokud někdo zruší rande, může to znamenat pouze to, že mě nenávidí. Je ale také… Černobílé myšlení | Příznaky hraničního syndromu

Příčiny hraniční poruchy | Příznaky hraničního syndromu

Příčiny hraniční poruchy Hraniční porucha osobnosti je podtyp emočně nestabilní poruchy osobnosti. Příčiny vzniku takové poruchy jsou různé, existují některé základní kameny, kterým je přikládán velký význam. Nyní se předpokládá, že nejen jeden takový základní kámen působí jako spouštěcí faktor, ale že ... Příčiny hraniční poruchy | Příznaky hraničního syndromu

Příčiny hraničního syndromu

Úvod Hraniční syndrom je duševní porucha, která se často poprvé objevuje mezi pubertou a mladou dospělostí. Nejčastějšími a nejzávažnějšími příznaky jsou narušená kontrolní funkce emocí, narušený obraz sebe sama, obtížné a často nestabilní vztahy s jinými lidmi a impulzivní chování a také časté sebepoškozování bez častého úmyslu sebevraždy. … Příčiny hraničního syndromu

Příčina násilí | Příčiny hraničního syndromu

Příčina násilí V dětství proto dochází k různým událostem a vlivům prostředí, které jsou považovány za rizikové faktory a které mohou podporovat rozvoj hraničního syndromu. Zdá se, že důležitým faktorem je správné učení se ovládání vlivu. Děti, kterým je v dětství zakázáno prožívat své pocity, nebo které naopak… Příčina násilí | Příčiny hraničního syndromu

Hraniční syndrom u dětí

Úvod Hraniční syndrom je poruchou osobnosti a jako takový není diagnostikován jako takový podle běžných diagnostických kritérií až do začátku dospělosti. Existují však děti, které vykazují podobné příznaky a u nichž je diagnostikována hraniční porucha osobnosti, i když se to jen částečně odráží v oficiálních kritériích diagnostiky. … Hraniční syndrom u dětí

Diagnóza | Hraniční syndrom u dětí

Diagnostika Hraniční syndrom je diagnostikován pomocí kritérií v Diagnostickém a statistickém manuálu pro duševní poruchy, páté vydání (DSM 5). Existuje několik polostandardizovaných testů ve formě rozhovorů, které musí být podloženy klinickými pozorováními. Nejdůležitější z nich je dotazník SKID-2, který lze použít k průzkumu 12 různých… Diagnóza | Hraniční syndrom u dětí

Terapie hraničního syndromu

Terapie Terapií volby pro hraniční linii je v dnešní době určitě takzvaná DBT (Dialectical Behavioral Therapy). Tato forma terapie, kterou vyvinula americká profesorka Marsha M. Linehan, kombinuje různé prvky z různých terapeutických přístupů, jako je hypnóza a behaviorální terapie. Jedna ze základních myšlenek, které jdou nad rámec tohoto, je vypůjčena od ZEN… Terapie hraničního syndromu

Dialektická behaviorální terapie | Terapie hraničního syndromu

Dialektická behaviorální terapie Dialektická behaviorální terapie je forma psychoterapie vyvinutá psychology a často používaná u pacientů s hraničním syndromem. V zásadě jde o kognitivně behaviorální terapii, ale funguje také s meditačními cvičeními, která pacientovi pomohou získat nový způsob myšlení. V zásadě lze říci, že terapie má ... Dialektická behaviorální terapie | Terapie hraničního syndromu

Lithium | Terapie hraničního syndromu

Lithium Lithium je jedním ze stabilizátorů nálady. Tato skupina léků se používá pro hraniční poruchu osobnosti při používání mimo označení, tj. Aniž by byly léky oficiálně schváleny pro použití při této nemoci. Empirická data o účinnosti lithia u hraničních pacientů jsou vzácná a pouze v jednotlivých případech má pozitivní účinek… Lithium | Terapie hraničního syndromu