Je možné v jedné plné moci zaregistrovat více než jednoho zplnomocněného zástupce? | Plná moc - Vše kolem tohoto tématu!

Je možné zaregistrovat více než jednoho zmocněného zástupce na jednu plnou moc? Ano, plná moc může zahrnovat také několik zmocněných zástupců. Udělené plné moci mohou být odpovědné za různé podoblasti. Lze však také udělit dvojí plnou moc. To například znamená, že dva zmocnění zástupci mohou… Je možné v jedné plné moci zaregistrovat více než jednoho zplnomocněného zástupce? | Plná moc - Vše kolem tohoto tématu!