Pohybová koordinace

Synonyma v nejširším smyslu Motorické učení, koordinační procesy, úrovně řídicí smyčky Angličtina: koordinace pohybu Úvod Tento článek se pokouší popsat lidský pohyb v jeho vzhledu a ilustrovat možné procesy motorického učení pomocí koordinačních procesů v lidském mozku. Definice Analýza koordinace pohybu je součástí vědy o… Pohybová koordinace

Biomechanické principy

Úvod Termín biomechanické principy se obecně týká využití mechanických zákonů k optimalizaci sportovního výkonu. Je třeba poznamenat, že biomechanické principy nejsou určeny k rozvoji technologie, ale pouze ke zdokonalení technologie. HOCHMUTH vyvinul šest biomechanických principů pro využití mechanických zákonů pro sportovní stres. Hochmuth vyvinul pět… Biomechanické principy

Princip optimální dráhy zrychlení | Biomechanické principy

Princip optimální dráhy zrychlení Zrychlení je definováno jako změna rychlosti za jednotku času. Může se vyskytovat v pozitivní i negativní formě. Ve sportu je ale důležité pouze pozitivní zrychlení. Zrychlení závisí na poměru síly [F] k hmotnosti [m]. V důsledku toho: Pokud vyšší síla působí na ... Princip optimální dráhy zrychlení | Biomechanické principy

Tělocvik

Synonyma v nejširším smyslu Pohybová školka, pohyb v předškolním věku, pohybová koordinace Úvod Následující informace slouží k rozvoji pohybu u kojenců, batolat a předškoláků. Pohyb v tomto věku musí být jasně odlišen od pohybu v dětství. Primárním cílem tělesné výchovy je podporovat nezávislost a sociální chování… Tělocvik

Sociální a kognitivní rozvoj Tělesná výchova

Sociální a kognitivní rozvoj Porozumění pravidlům, sociální citlivosti a frustrační toleranci, spolupráci a ohleduplnosti patří k základním sociálním kvalifikacím, kterých by mělo být v tělesné výchově dosaženo. Pedagog se však v sociální výchově potýká se spoustou věkově specifických problémů. Kojenci do 3 let přijímají kohokoli, kdo si s nimi hraje. … Sociální a kognitivní rozvoj Tělesná výchova

Biomechanika ve sportu

Synonyma v širším slova smyslu Fyzika, Biofyzika, Mechanika, Kinematika, Dynamika, Statika: biomechanika Biomechanika sportu je vědeckou subdisciplínou vědy o sportu a pohybu. Předmětem biomechanického zkoumání jsou navenek se objevující pohyby ve sportu. Biomechanika popisuje symbiózu fyziky a biologických oranismů. U modelů a konceptů mechaniky jsou pokusy… Biomechanika ve sportu