Biomechanické principy

Úvod Termín biomechanické principy se obecně týká využití mechanických zákonů k optimalizaci sportovního výkonu. Je třeba poznamenat, že biomechanické principy nejsou určeny k rozvoji technologie, ale pouze ke zdokonalení technologie. HOCHMUTH vyvinul šest biomechanických principů pro využití mechanických zákonů pro sportovní stres. Hochmuth vyvinul pět… Biomechanické principy

Princip optimální dráhy zrychlení | Biomechanické principy

Princip optimální dráhy zrychlení Zrychlení je definováno jako změna rychlosti za jednotku času. Může se vyskytovat v pozitivní i negativní formě. Ve sportu je ale důležité pouze pozitivní zrychlení. Zrychlení závisí na poměru síly [F] k hmotnosti [m]. V důsledku toho: Pokud vyšší síla působí na ... Princip optimální dráhy zrychlení | Biomechanické principy