Rizikové faktory pro disekci aorty | Příznaky disekce aorty

Rizikové faktory pro aortální disekci Jelikož aortální disekce je akutní a život ohrožující klinický obraz, neexistují předem žádné varovné signály. Existují však rizikové faktory, které upřednostňují disekci aorty. Mezi nejdůležitější z nich patří vysoký krevní tlak, tukové usazeniny v aortě (arterioskleróza) a dědičná onemocnění-např. Marfanův syndrom, Ehlers-Danlosův syndrom,… Rizikové faktory pro disekci aorty | Příznaky disekce aorty