Healthcare Proxy (Advance Healthcare Directive): Data a fakta

Rozhodněte se předem

Máte-li po svém boku důvěryhodné lidi, můžete předem určit ve zmocněnci pro zdravotní péči (Švýcarsko: Vorsorgeauftrag), kdo může a měl by později jednat vaším jménem – například pokud již nemůžete rozhodovat sami za sebe kvůli nemoci nebo nehoda. Předpokladem samozřejmě je, že dotyčný důvěryhodný je ochoten přijmout i plnou moc.

Platnost plné moci

Každá plná moc ve zdravotnictví by měla být vystavena písemně. Určují oblasti, ve kterých platí plná moc. Může se týkat všech oblastí života (generální plná moc) – oprávněná osoba má pak plnou rozhodovací pravomoc ve všech situacích života. Protějškem k tomu by byla zvláštní plná moc (individuální plná moc), která upravuje pouze některé odpovědnosti, např.

 • Správa majetku
 • Likvidace nemovitostí
 • Zastupování v penzijních, zaopatřovacích a daňových záležitostech.
 • Zdravotní záležitosti (např. souhlas s operacemi) –> zdravotní plná moc (viz níže)
 • Rozhodnutí o opatřeních týkajících se zbavení osobní svobody (např. montáž zábran nebo pásů pouze se souhlasem soudu)
 • Určení bydliště včetně umístění v pečovatelském domě
 • Nahlížení do zdravotnické dokumentace a kontakt s ošetřujícími lékaři
 • Osobní péče (osobní záležitosti), např. ubytování, léčba, ošetřování. Pokud existuje také živá vůle, mělo by být v předběžné směrnici uvedeno, že má přednost před směrnicí předem.
 • Správa majetku (finanční záležitosti)
 • Právní transakce (právní záležitosti)

Zvláštní případ plné moci pro zdravotní péči

Pozor: Plná moc pro zdravotní péči není totožná s živou závětí.

Vytvořit a uložit plnou moc

Pokud výslovně neuvedete dobu, od které má plná moc nabýt účinnosti, je platná od okamžiku podpisu. Uschovejte dokument na bezpečném místě, které je rovněž známé všem oprávněným zástupcům. Může to být v bance, u právníka nebo u notáře.

* Federální notářská komora (veřejnoprávní komora), Centrální registr provizí, e-mail: [chráněno e-mailem], Internet: www.vorsorgeregister.de Telefon: 0800 – 35 50 500 (zdarma)

V Rakousku není zmocnění pro zdravotní péči účinné, jakmile je podepsáno. Vyžaduje to spíše další krok, a to v okamžiku, kdy zmocněnec ztratí rozhodovací způsobilost ve věcech uvedených v plné moci (doloženo lékařským potvrzením). Plná moc pak musí být zaregistrována v rakouském Centrálním registru zástupců (ÖZV). To je pak účinné.

Nejlepší je ponechat původní směrnici předem na snadno dostupném místě. V některých kantonech jej můžete za poplatek uložit také u orgánu ochrany dětí a dospělých (KESB). Kopii lze předat oprávněnému zástupci – s informací o tom, kde je originál uchováván.

Předběžná směrnice se stává platnou, jakmile ji zkontroluje a potvrdí KESB. Zmocněný zástupce poté obdrží odpovídající dokument.

Případ pro jednoho nebo více

Dává smysl, abyste plnou moc udělili poněkud mladšímu člověku, který bude s největší pravděpodobností odolný i do dalších let a který má určitý organizační talent. Váš životní partner se může těšit vaší maximální důvěře, ale může se stát, že se kvůli náhlé nemoci nebude schopen rozhodovat dříve než vy.

Stažení:

 • Zmocněnec pro zdravotní péči (Německo)
 • Zmocněnec pro zdravotní péči (Rakousko)
 • Health Care Proxy (Švýcarsko)