Hematologie

Hematologie je obor vnitřního lékařství. Zabývá se nemocemi krve a krvetvorných orgánů.

Důležitá hematologická onemocnění jsou např

  • Anémie
  • Maligní onemocnění krve, jako je akutní a chronická leukémie
  • maligní změny v lymfatických uzlinách (např. Hodgkinova choroba)
  • Poruchy krvetvorby kostní dřeně
  • poruchy srážlivosti krve, např. nadměrný sklon ke srážení krve (trombofilie) a poruchy krvácivosti (hemofilie)

Důležitými diagnostickými postupy v hematologii jsou krevní testy, punkce kostní dřeně (odebrání a analýza tkáně kostní dřeně) a biopsie lymfatických uzlin (odebrání a analýza tkáně lymfatických uzlin).

V léčbě maligních onemocnění krve nebo krvetvorného systému se hematologie překrývá s onkologií a transplantační medicínou.