Hemodialýza: definice, důvody, postup

Co je hemodialýza?

Při hemodialýze je krev posílána mimo tělo přes umělou membránu k odstranění škodlivých látek. Tato membrána funguje jako filtr, tj. je propustná pouze pro část látek.

Krev pacienta může být naopak v průběhu hemodialýzy obohacena o vhodné látky prostřednictvím specifického složení dialyzátu. Škodlivé látky se tak z krve odstraňují a žádoucí látky se přidávají zpět.

Dialyzační zkrat

Dialyzovaní pacienti proto potřebují bezpečný a stabilní cévní přístup: je jim poskytnut tzv. dialyzační zkrat. Cévní chirurgové obvykle sešijí tepnu a žílu na předloktí (Cimino shunt). Zákrok většinou probíhá v lokální anestezii (regionální anestezie).

Protože krev proudí v tepnách pod vyšším tlakem než v žilách, proudí krev do žíly přes dialyzační zkrat pod neobvykle vysokým tlakem. Aby se tomu vyhovělo, žíla se časem rozšiřuje a vytváří silnější stěnu. Poté může být opakovaně propíchnut pro dialýzu. Dokud stěna žíly nedosáhne dostatečné tloušťky, provádí se dialýza přes katetr. Obvykle se umísťuje na krk nebo hrudník pacienta.

Kdy provádíte hemodialýzu?

Hemodialýza se používá:

  • několik dní při akutním selhání ledvin nebo při otravě.
  • jako trvalá terapie chronického selhání ledvin (chronická renální insuficience) v pokročilých stádiích.

Co děláte během hemodialýzy?

Dialyzovaní pacienti většinou musí docházet do speciálního léčebného centra třikrát týdně pokaždé na čtyři až osm hodin. Hemodialýza je tedy časově náročná – se všemi omezeními, která to přináší v zaměstnání a běžném každodenním životě.

Hemodialýza jako domácí dialýza

Hemodialýza jako domácí dialýza vyžaduje velkou osobní zodpovědnost ze strany pacienta, ale nabízí mu větší časovou flexibilitu než hemodialýza v dialyzačním středisku. Kromě toho se u domácí dialýzy mnohem méně často vyskytují léčebné komplikace (jako jsou problémy s dialyzačním zkratem).

Jaká jsou rizika hemodialýzy?

Fosfáty se mohou hromadit v těle kvůli slabosti ledvin. Výsledkem může být hyperparatyreóza s následným poškozením kostí a arteriosklerózou. Dialyzovaní pacienti následně užívají při každém jídle tablety, které vážou fosfát. Pokud to hladina vápníku v krvi dovolí, dostávají postižení také vitamín D, který je důležitý pro vstřebávání vápníku do kostí.

Co musím vzít v úvahu při hemodialýze?

Hemodialýza zatěžuje organismus a omezuje pacienta z hlediska načasování a výživy. Je však životně důležité, pokud ledviny selhávají. Dialýza může často překlenout dlouhé čekání na novou ledvinu (transplantaci ledviny).

Takové komplikace však lze výrazně snížit nebo oddálit optimální hemodialýzou. Proto lékaři věnují pozornost i dalším nemocem, jako je vysoký krevní tlak, dyslipidémie a anémie (chudokrevnost ledvin), které se mohou vyvinout v důsledku chronického selhání ledvin.