Dalekozrakost: Příčiny, příznaky, léčba, progrese

Dalekozrakost: Popis

Lidé, kteří nevidí ostře blízké předměty, jsou považováni za dalekozraké. Ve většině případů je to kvůli příliš krátké oční bulvě. Lékaři pak hovoří o axiální hypermetropii. Mnohem vzácnější je tzv. refrakční dalekozrakost: V tomto případě je dalekozrakost způsobena nedostatečnou lomivostí oka, tj. nedostatečná schopnost oka zaostřit přicházející světelné paprsky.

Asi 20 procent všech lidí mladších 30 let je dalekozrakých. U většiny postižených je lomivost očí pod +4 až +5 dioptrií (dpt). Vyšší hodnoty a tím i výraznější dalekozrakost má jen málokdo.

Ostré vidění na blízko i na dálku

Akomodaci umožňuje variabilní tvar oční čočky. Tato čočka (kromě rohovky) je zodpovědná za lom světla v oku. Oční čočka je zavěšena vlákny z takzvaných ciliárních svalů:

  • Když se svaly napnou, čočka se více zakřiví (zakulatí se) a zvýší se její lomivost. To umožňuje ostře vidět blízké předměty na sítnici.

Konvergenční reakce

Abychom viděli předmět, který je vycentrovaný a blízko před našima očima, probíhá tzv. konvergenční reakce. Při tomto procesu se obě oční bulvy pohybují k sobě, zornice se stahují a lomivost se zvyšuje díky silnějšímu zakřivení čočky. V souladu s tím jsou akomodace a konvergenční reakce spojeny.

Dalekozrakost: Příznaky

  • rychlá únavnost očí
  • bolest očí
  • hořící oči
  • konjunktivitida (zánět spojivek)

Tyto symptomy jsou také shrnuty pod termínem astenopické obtíže. Zřetelnější se stávají hlavně při čtení.

Vzhledem k tomu, že anatomicky je zvýšení refrakční síly a konvergence očí (reakce konvergence) vzájemně propojeny, je dalším možným příznakem dalekozrakosti šilhání dovnitř.

Příčinou dalekozrakosti může být buď příliš krátká oční bulva (axiální hypermetropie), nebo snížená lomivost čočky (refrakční dalekozrakost).

Osová dalekozrakost (osová hypermetropie)

Postižený člověk sice vidí ostře do dálky, ale i v tomto případě je nutné oční čočce vyhovět, protože její lomivost v relaxovaném stavu nestačí ani na vzdálené předměty. Proto jsou ciliární svaly, které způsobují zakřivení čočky a tím zvýšení lomivosti, neustále napjaté.

Refrakční hypermetropie (refrakční dalekozrakost).

Při refrakční dalekozrakosti má oční bulva normální délku, ale lomivost čočky je nižší než normální. Následky jsou stejné jako u axiální hypermetropie.

Dalekozrakost ve vyšším věku

Chcete-li se dozvědět, jak dalekozrakost vzniká ve vyšším věku, přečtěte si článek Presbyopie.

Dalekozrakost: vyšetření a diagnostika

  • Jak dlouho pociťujete nepohodlí?
  • Máte potíže se čtením?
  • Trpíte bolestmi hlavy?
  • Nosíš brýle?

Poté lékař prohlédne vaše oči. Pro objasnění případné dalekozrakosti lze měřit lomivost očí – pomocí infračerveného světla nebo laserového paprsku. Předtím dostanete oční kapky, které rozšíří zorničky.

Oční testy vám umožní učinit prohlášení o zrakové ostrosti vašich očí. K tomu musíte rozeznat různá písmena, čísla nebo tvary, které se vám prezentují v určité vzdálenosti. V tomto procesu se různé znaky zmenšují řádek od řádku. Podle čáry, kterou ještě dokonale rozeznáte, se pak posuzuje váš zrakový výkon ve vztahu ke vzdálenosti.

Dalekozrakost: Léčba

Dalekozrakost lze korigovat zrakovou pomůckou – brýlemi nebo kontaktními čočkami. Používají se tzv. plusové čočky (nazývané také sbíhavé čočky). Jsou zakřivené směrem ven (konvexní). Díky tomu zaostřují dopadající světelné paprsky ještě dříve, než dopadnou na rohovku. Díky tomuto podpůrnému lomu světla stačí relativně slabá lomivost oka k vytvoření ostrého obrazu na sítnici.

Laserové ošetření

Laserová léčba dalekozrakosti může ve vzácných případech zanechat jizvu na rohovce. Pak už vidění není možné a je nutná transplantace rohovky.

Dalekozrakost: Léčba afakie

Někdy je důvodem dalekozrakosti nedostatek čočky (afakie), například po chirurgickém odstranění oční čočky u šedého zákalu. Poté lze jako vizuální pomůcku použít spojnou čočku +12 dpt nebo chirurgicky vložit do oka čočku novou.

Na rozdíl od krátkozrakosti, která se v průběhu času často zvyšuje, dalekozrakost jen zřídka mění svou závažnost v průběhu života.