Hypnóza: metoda, aplikace, rizika

Co je to hypnóza?

Hypnóza je postup, který vytváří přístup do vnitřního světa přes podvědomí. Hypnóza není magie, i když ji tak hypnotizéři někdy v show prezentují.

Dlouhou dobu se předpokládalo, že hypnotický trans je stav podobný spánku. Moderní výzkum mozku však ukázal, že lidé v hypnóze jsou bdělí a bdělí. Trance je tedy spíše stavem hluboké relaxace, kdy klient zaměřuje svou pozornost na něco konkrétního.

V hypnoterapii může terapeut tohoto stavu využít. Pomocí podvědomí aktivuje pacientovy osobní silné stránky a strategie zvládání, které v běžném životě nevyužívá. Hypnóza tedy může být použita k řešení fyzických nebo psychických problémů.

Hypnóza se používá samostatně nebo v kombinaci s jinými metodami (např. behaviorální terapií nebo metodami hloubkové psychologie).

Aby bylo zajištěno, že terapeut je důvěryhodný, měl by mít certifikát od renomované hypnotické organizace. Tento certifikát zaručuje, že terapeut absolvoval solidní výcvik hypnózy.

Předem si ujasněte, zda se na náklady na hypnoterapii bude podílet vaše zdravotní pojištění nebo soukromé zdravotní pojištění.

Kdy podstupujete hypnózu?

Hypnóza je také oblíbenou metodou zvládání bolesti a podpory při léčebných procedurách.

Hypnóza – kdy se nedoporučuje nebo se doporučuje jen opatrně?

Hypnoterapie není vhodná pro osoby, které právě prožívají akutní psychózu nebo trpí psychotickými stavy (mánie, schizofrenní epizoda). Opatrnost se také doporučuje u traumatizovaných osob.

Hypnóza může být také zdraví nebezpečná, pokud klient – ​​známý jako hypnotizér – trpí kardiovaskulárními problémy nebo nízkým krevním tlakem. Při hypnotickém transu totiž klesá krevní tlak. U lidí s epilepsií může hluboká relaxace podpořit záchvat.

Pokud klient užívá léky, měl by být před hypnoterapií konzultován ošetřující lékař. Hypnóza nesmí být prováděna pod vlivem alkoholu nebo drog.

Co děláte během hypnózy?

Před hypnózou se hypnotizér a klient poznají a předběžně promluví. Hypnotizér si musí být vědom klientových strachů, úzkostí a fyzických omezení, aby během hypnózy nevznikaly pro klienta nepříjemné situace.

Jakmile je hypnotizovaný v transu, snaží se terapeut pomocí sugescí mobilizovat pacientovy zdroje. K tomu hypnotizér nařizuje hypnotizované osobě vykonávat určité úkoly (např. určité pohyby) nebo mít určité myšlenky (např. představovat si něco konkrétního).

Například pro odvykání kouření by si hypnotizér mohl pomyslet: „Rozhodl jsem se být nekuřákem“. Kvůli silnému zaměření na jednu myšlenku se například vytrácí vnímání jiných věcí.

Ve fázi reorientace terapeut jemně stáhne trans tím, že nasměruje pacientovo vnímání zevnitř ven. Tento proces obvykle trvá několik minut.

Celková doba trvání hypnoterapie závisí na dohodnutém cíli léčby, typu a délce onemocnění a schopnosti klienta se s tím vyrovnat.

Jaká jsou rizika hypnózy?

Hypnóza je stále velmi kontroverzní. Někteří lidé se hypnózy bojí, protože si myslí, že nad sebou ztratí kontrolu. Jiní považují hypnózu za podvod nebo klam.

Hypnóza funguje jen u lidí, kteří jsou ochotni ji přijmout, a i tak nefunguje u každého. Některé lidi lze zhypnotizovat snadněji než jiné. A některé lidi nelze uvést do hypnotizovaného stavu vůbec.

Hypnotizace však zahrnuje i rizika. Hypnotizér musí být opatrný s podvědomím klienta. Nevhodné návrhy mohou mít pro klienta negativní dopady. Cestou do minulosti může například hypnotizér vyvolat klientovi traumatické vzpomínky. Opětovné prožívání traumatu (retraumatizace) může bez psychoterapeutické podpory způsobit psychickou újmu.

Dalším bodem je, že hypnotizér má ve své roli určitou mocenskou pozici. Je proto důležité, aby jednali eticky a neohrožovali zdraví hypnotizovaného.

Hypnotizovaný může utrpět i fyzickou újmu, pokud se o něj hypnotizér nestará. Jelikož hypnotizovaný není během transu plně při vědomí, musí hypnotizér během hypnózy předcházet pádům a zraněním.

Čeho bych si měl být po hypnóze vědom?

Naplánujte si také časovou vyrovnávací paměť po relaci. Zážitky z hypnózy mohou být velmi intenzivní. Možná budete potřebovat nějaký čas poté, abyste se plně vrátili k sobě. To může být také nutné, protože během hluboké relaxace transu můžete usnout. Stejně jako po ranním vstávání budete možná potřebovat krátký čas na návrat do každodenního života.

Po hypnóze byste si také měli dát čas na zpracování toho, co jste zažili. Pokud pracujete na terapeutických cílech, dejte návrhům příležitost, aby se projevily.

Síla hypnózy spočívá také v tom, že se dočasně vypnou sebekritické a negativní myšlenky, které mnohé z nás denně provázejí. Po hypnóze se mnoho lidí cítí nabitých energií a motivací. Užijte si tento stav a nechte pochybující myšlenky venku co nejdéle. Hypnoterapie má nejlepší efekt, když si dovolíte zapojit se do hypnózy naplno.