Hypoxie: Příčiny, příznaky, terapie

Stručné shrnutí

 • Co je hypoxie? Nedostatečný přísun kyslíku v těle nebo v části těla.
 • Příčiny: např. nízký tlak kyslíku v arteriální krvi v důsledku onemocnění (např. astma, CHOPN, zápal plic), některé poruchy krevního oběhu (pravo-levý zkrat), srdeční infarkt, trombóza, snížená schopnost krve přenášet kyslík, některé otravy.
 • Kdy navštívit lékaře? Mimo jiné při namodralém zbarvení sliznic (rty, nehty, uši, jazyk), skvrnité zarudnutí kůže, bolesti hlavy/závratě, bušení srdce, dušnost
 • Léčba: musí být vždy ošetřena lékařem; pohovor s pacientem, rozbor krve, případně stanovení některých dalších krevních parametrů (kyselost krve, stanovení acidobazické rovnováhy a hodnoty pH krve), případně sledování saturace krve kyslíkem a srdeční frekvence

Hypoxie: Popis

Při hypoxii je zásoba kyslíku v těle nebo v části těla nedostatečná. Kyslík je však životně důležitý pro tvorbu energie v buňkách, tzv. buněčné dýchání – bez dostatečného přísunu kyslíku dochází k poškození buněk.

Akutní a chronická hypoxie

Akutní hypoxie je způsobena například náhlým poklesem tlaku v letadle. Častější je chronická hypoxie. Může být způsobeno například chronickým onemocněním plic, jako je CHOPN, nebo neuromuskulárními onemocněními, jako je myasthenia gravis nebo amyotrofická laterální skleróza (ALS).

Když je v tkáni nejen příliš málo kyslíku (hypoxie), ale vůbec žádný, hovoří lékaři o anoxii.

Hypoxie v děloze (nitroděložní hypoxie)

I dítě v děloze nebo během porodu může trpět nebezpečným nedostatkem kyslíku. Pokud dojde k takové poruše výměny plynů v placentě nebo plicích dítěte, nazývá se to asfyxie. Důvodem nedostatečného zásobování plodu kyslíkem může být např. funkční porucha placenty (placentární nedostatečnost), srdeční onemocnění matky nebo onemocnění plodu (jako jsou srdeční vady nebo infekce).

Hypoxie: Příčiny a možná onemocnění

Lékaři rozlišují mezi různými typy hypoxie, které se mohou vyskytovat různými způsoby:

Hypoxická (hypoxemická) hypoxie.

Tato forma hypoxie je nejčastější. Vyznačuje se nedostatečným tlakem kyslíku v arteriální krvi, což znamená, že krev nemůže být dostatečně okysličena.

 • Astma
 • CHOPN (chronické obstrukční plicní onemocnění)
 • Pneumonie (zánět plic)
 • Plicní fibróza (tvrdnutí plic)
 • Plicní otok
 • Plicní embolie
 • Cystická fibróza (cystická fibróza)
 • Patologická závažná svalová slabost (myasthenia gravis)
 • Amyotrofická laterální skleróza (ALS)

Někdy je hypoxická hypoxie důsledkem poruch dýchání v mozku (v případech intoxikace alkoholem, prášky na spaní nebo anestetiky).

Další možnou příčinou hypoxické hypoxie je plicní pravo-levý zkrat. V tomto případě se do obohacené krve přidává krev ochuzená o kyslík, takže se snižuje celkový obsah kyslíku. Rozlišuje se mezi funkčním a anatomickým pravo-levým zkratem, které oba vedou k hypoxii:

Funkční pravo-levý bočník

V případě funkčního pravo-levého zkratu je část alveolů zásobena krví, ale již není ventilována. Cirkulující krev tedy zůstává odkysličená. Mísí se s obohacenou krví z ventilovaných alveolů a tím snižuje celkový obsah kyslíku v krvi. Tělesná tkáň jím zásobená dostává příliš málo kyslíku – výsledkem je hypoxie.

Anatomický pravo-levý zkrat

Anemická hypoxie

Kyslík je transportován krví vázaný na hemoglobin – červené barvivo v červených krvinkách (erytrocytech). Při anemické hypoxii je snížena kyslíková kapacita krve (její schopnost přenášet kyslík).

To může být způsobeno nedostatkem hemoglobinu, který může být způsoben anémií z nedostatku železa (železo je hlavní složkou hemoglobinu).

Nedostatek červených krvinek – například v důsledku těžké ztráty krve nebo poruchy tvorby erytrocytů – může také vést k anemické hypoxii.

V jiných případech anemické hypoxie je vazba kyslíku na hemoglobin narušena. Důvodem může být například vrozená porucha tvorby hemoglobinu (jako je vrozená srpkovitá anémie) nebo stav zvaný methemoglobinémie. V druhém případě je hladina methemoglobinu v krvi zvýšená. Jedná se o derivát hemoglobinu, který nemůže vázat kyslík. Methemoglobinemie může být vrozená nebo způsobená například některými léky (jako jsou sulfonamidová antibiotika) nebo toxiny (jako jsou dusitany, oxid dusnatý).

Ischemická hypoxie

Když je tkáň nebo orgán příliš málo prokrvený, je buňkám k dispozici příliš málo kyslíku. Možnými příčinami takové ischemické hypoxie jsou například srdeční infarkt nebo jiná forma trombózy (uzavření cév v důsledku krevní sraženiny vytvořené na místě) a také embolie (uzávěr cévy v důsledku krevní sraženiny vyplavené krví) .

Cytotoxická (histotoxická) hypoxie.

Při této formě hypoxie se do buněk dostane dostatek kyslíku. Jeho využití uvnitř buňky pro tvorbu energie (buněčné dýchání) je však narušeno. Možnými příčinami jsou například otravy kyanidem (sůl kyseliny kyanovodíkové) nebo bakteriálním toxinem.

Hypoxie: Kdy potřebujete navštívit lékaře?

Hypoxie se často projevuje cyanózou: v důsledku nedostatečného zásobení kyslíkem zmodrá kůže a sliznice, zejména v oblasti rtů, nehtů, uší, ústní sliznice a jazyka. V případě takové cyanózy je třeba informovat lékaře.

Takové příznaky se často vyskytují také při hypoxii jiných příčin.

Dalšími možnými příznaky hypoxie jsou například zrychlené (tachypnoe) nebo zcela mělké dýchání (hypopnoe), zvýšení krevního tlaku, neklid, úzkost, zmatenost a agresivita. V případě takových příznaků by měl být okamžitě informován lékař.

Hypoxie: Co dělá lékař?

Za účelem objasnění hypoxie a její příčiny se lékař zeptá na obtíže, možné nehody a základní onemocnění a vyšetří pacienta. Rozborem krevních plynů se mimo jiné měří hladiny kyslíku a oxidu uhličitého v krvi a při podezření na otravu oxidem uhelnatým se měří i hladina CO. Lze stanovit i další krevní parametry, jako je kyselost (pH) krve, acidobazická rovnováha a hladina hemoglobinu.

V případě potřeby je kontinuálně monitorována saturace krve kyslíkem a srdeční frekvence pomocí pulzní oxymetrie. Za tímto účelem je na prst pacienta připevněn pulzní oxymetr, malé měřící zařízení ve formě klipu.

Podle příčiny hypoxie nebo odpovídajícího podezření mohou následovat další vyšetření.

Jak lékař léčí hypoxii

Navíc, pokud je to možné, musí být příčina nedostatku kyslíku (základní onemocnění, těžká krevní ztráta, otrava atd.) odstraněna zahájením vhodné léčby.

Hypoxie: Co můžete udělat sami?

Hypoxii musí vždy léčit lékař. Dokáže objasnit příčinu a podle toho jednat.