Jednotka intenzivní péče

Jednotka intenzivní péče je speciálně navržena k poskytování lékařské péče a ošetřovatelské péče pacientům, jejichž zdravotní stav je nebo by mohl být život ohrožující. Patří mezi ně oběti nehod s vážnými zraněními, pacienti, kteří nedávno podstoupili operaci a pacienti s akutními onemocněními, jako je mrtvice, sepse, plicní embolie nebo se selháním orgánů. Lékaři, kteří se starají o pacienty na jednotce intenzivní péče, mají další školení v medicíně intenzivní péče.

Monitorování intenzivní péče

Terapie intenzivní péče

Jednotka intenzivní péče je vybavena speciálními terapeutickými přístroji, které jsou pro kriticky nemocné pacienty často nezbytné. Patří mezi ně ventilátory, přístroje pro srdce a plíce, hadičky na podávání, elektronicky řízená injekční pumpy pro podávání léků a léků proti bolesti a resuscitační zařízení.

Intenzivní péče

Obzvláště náročná a časově náročná je péče o pacienty intenzivní péče. V kritických okamžicích musí být ošetřující personál schopen rychle a kompetentně reagovat. Fyzicky pacienti na jednotce intenzivní péče také potřebují zvláštní péči – musí se umýt a znovu umýt, je třeba s nimi mluvit a věnovat jim pozornost. Pro splnění těchto požadavků je ošetřující personál na jednotce intenzivní péče speciálně vyškolen v monitorování a péči o pacienty intenzivní péče.