Japonská encefalitida: Spouštěče, příznaky, prevence

Stručné shrnutí

 • Co je japonská encefalitida? Zánět mozku způsobený virem, který je zvláště běžný v jihovýchodní Asii.
 • Příčiny: Viry japonské encefalitidy, které přenášejí krev sající komáři
 • Příznaky: obvykle žádné nebo jen mírné příznaky jako bolesti hlavy a horečka, u dětí především gastrointestinální potíže. Vzácně závažné průběhy s příznaky jako vysoká horečka, ztuhlost šíje, záchvaty, paralýza, ztráta vědomí a dokonce kóma.
 • Diagnostika: Průkaz specifických protilátek proti viru japonské encefalitidy v krvi nebo mozkomíšním moku (CSF)
 • Léčba: možná pouze symptomatická léčba (zmírnění příznaků); v případě potřeby intenzivní lékařskou péči
 • Prognóza: 1 z 250 nakažených vážně onemocní. Až 30 procent postižených zemře. 20 až 30 procent přeživších utrpí trvalé následné poškození (jako je ochrnutí).

Japonská encefalitida: Popis

Japonská encefalitida je zánět mozku způsobený virem. Riziko nákazy hrozí především v jihovýchodní Asii a v oblasti západního Pacifiku, a tedy pro více než tři miliardy lidí.

Japonská encefalitida: Výskyt a rizikové oblasti

Rizikové oblasti nákazy japonskou encefalitidou se pohybují od východní Asie (např. východní Sibiř, Korea, Japonsko) po jihovýchodní Asii (Thajsko, Vietnam, Kambodža, Filipíny, Indonésie aj.) a jižní Asii (Indie, Nepál aj.). V oblasti západního Pacifiku se virem japonské encefalitidy můžete nakazit také například v Papui-Nové Guineji. A virové onemocnění se dokonce vyskytuje na severním cípu Austrálie.

V mírném klimatickém pásmu Asie se japonská encefalitida může nakazit zejména v létě a na podzim. V tropicko-subtropických oblastech je největší riziko infekce v období dešťů a po něm. Obecně je však možné se v těchto oblastech nakazit původci japonské encefalitidy po celý rok.

Japonská encefalitida: příznaky

Mezi infekcí a objevením se prvních příznaků uplyne čtyři až 14 dní (inkubační doba). U většiny infikovaných lidí se však nevyvinou vůbec žádné příznaky nebo jen mírné příznaky podobné chřipce podobné infekci (jako je horečka a bolest hlavy). U dětí s japonskou encefalitidou mohou být hlavními počátečními příznaky bolesti břicha a zvracení.

 • vysoká horečka
 • bolest hlavy
 • ztuhlý krk
 • Citlivost na světlo
 • Porucha koordinace pohybu (ataxie)
 • Chvění (třes)
 • Zhoršené vědomí až kóma
 • záchvaty
 • Spastická paralýza

Tyto závažné příznaky japonské encefalitidy lze vysvětlit rozšířením infekce do centrálního nervového systému: vzniká zánět mozku (encefalitida), který se následně může rozšířit i na mozkové blanky (sdružený zánět mozku a mozkových blan = meningoencefalitida). Možný je i další zánět míchy (meningomyeloencefalitida).

Takto závažný průběh japonské encefalitidy je často smrtelný nebo zanechává neurologické a psychiatrické následky. Patří mezi ně například známky ochrnutí, opakované záchvaty nebo ztráta schopnosti mluvit.

Japonská encefalitida má často těžký průběh, zejména u malých dětí a starších lidí.

Japonská encefalitida: příčiny a rizikové faktory

Japonská encefalitida je vyvolána virem japonské encefalitidy (JEV). Patří mezi tzv. flaviviry. Mezi další členy této virové rodiny patří západonilský virus, virus žluté zimnice a původce klíšťové encefalitidy (TBE).

Na rozdíl od infikovaných prasat nebo vodního ptactva se množství viru v krvi nakažených lidí nikdy nemůže zvýšit natolik, aby se zdraví komáři nakazili během krevní moučky a stali se tak rizikem infekce pro další lidi.

Existuje zvýšené riziko nákazy japonskou encefalitidou, zejména u populace ve venkovských a příměstských oblastech ve výše zmíněných rizikových oblastech. V těchto oblastech lidé obvykle žijí v těsné blízkosti hostitelských zvířat patogena (prasata, vodní ptactvo).

Japonská encefalitida je zvláště běžná v oblastech s extenzivním pěstováním rýže a/nebo chovem prasat. Oblasti pěstování rýže hrají roli, protože vlhké prostředí poskytuje optimální podmínky pro chov pro hlavní přenašeče choroby – komáry na rýžových polích. Vlhkost je také důvodem, proč jsou ohniska onemocnění často častější v období dešťů a po něm – spousta stojatých vod v kombinaci s teplým klimatem poskytuje ideální podmínky pro šíření viru japonské encefalitidy.

Japonská encefalitida: vyšetření a diagnostika

Zároveň je třeba vhodnými vyšetřeními vyloučit jiné možné příčiny zánětu mozku (např. jiné viry, bakterie). Tím se zabrání přehlédnutí jiných, léčitelných příčin, jako jsou bakteriální infekce.

Japonská encefalitida: léčba

Dosud neexistuje cílená, tedy kauzální terapie japonské encefalitidy. Onemocnění lze léčit pouze symptomaticky, tedy zmírněním příznaků pacienta. Lékař může například pacientovi podat antikonvulziva.

Japonská encefalitida se často léčí na jednotce intenzivní péče. V případě potřeby se tam dá špatný celkový stav lépe stabilizovat. Především je třeba bedlivě sledovat a případně snižovat nitrolební tlak (encefalitida může způsobit nebezpečné otoky mozku!).

Japonská encefalitida by měla být léčena co nejrychleji a nejpečlivěji. To zvyšuje šance pacienta na přežití a snižuje riziko sekundárního poškození.

Japonská encefalitida: průběh onemocnění a prognóza

Japonská encefalitida: Očkování

Každý, kdo plánuje cestu do oblasti, kde je japonská encefalitida rozšířená, se může před infekcí chránit očkováním. Dostupnou vakcínu lze aplikovat injekčně od věku 2 měsíců. Pro účinnou ochranu jsou zapotřebí dvě dávky vakcíny. Obvykle se podávají s odstupem 28 dnů.

Pro dospělé do 65 let je také možnost rychlejšího očkovacího kalendáře, například pro cesty do Asie plánované v krátké době. V tomto případě se druhá očkovací dávka podává sedm dní po první.

Více o podávání, účinnosti a možných nežádoucích účincích tohoto očkování se dozvíte v článku Očkování proti japonské encefalitidě.

Japonská encefalitida: další preventivní opatření

Kromě očkování existuje ještě jeden způsob, jak zabránit infekci virem japonské encefalitidy – pečlivou ochranou před kousnutím komárem:

Komáři Culex, kteří přenášejí virus japonské encefalitidy, jsou aktivní hlavně večer a v noci. Během této doby byste proto měli věnovat zvláštní pozornost ochraně před bodnutím komárem, pokud se nacházíte v rizikové oblasti. Důležité tipy:

 • Použijte vhodný repelent proti komárům.
 • Spěte pod moskytiérou, abyste v noci udrželi přenašeče japonské encefalitidy od sebe.