Zánět ledvin: příznaky, léčba, průběh

Stručné shrnutí

 • Příznaky:V závislosti na formě zánětu ledvin glomerulonefritida: často asymptomatická po dlouhou dobu, nespecifické obtíže jako horečka a/nebo bolesti kloubů u intersticiální nefritidy, bolesti typické u zánětu ledvinné pánvičky.
 • Diagnostika: rozhovor lékaře s pacientem (anamnéza), fyzikální vyšetření, vyšetření krve a moči, v některých případech zobrazovací postupy a odebrání vzorku tkáně.
 • Příčiny a rizikové faktory: U glomerulonefritidy se obvykle účastní imunitní systém; spouštěče intersticiální nefritidy často léky, jiná základní onemocnění; zánět ledvinné pánvičky obvykle způsobený bakteriální infekcí
 • Prevence: obtížná kauzální prevence, celkový zdravý životní styl s dostatečným příjmem tekutin a vyváženou stravou a také pohybová aktivita prospěšná pro zdraví (ledvin)

Co je to zánět ledvin?

Zánět ledvin má tedy někdy vážné následky, pokud ledvina funguje jen omezeně nebo již nefunguje vůbec. V některých případech dokonce hrozí ohrožení života.

Zánět ledvin je naléhavě vhodné vždy nechat objasnit lékařem.

Typy zánětu ledvin

Lékaři rozlišují tři formy zánětu ledvin v závislosti na typu zanícené tkáně:

 1. Zánět ledvinných tělísek (glomerulonefritida)
 2. intersticiální nefritis
 3. Zánět ledvinné pánvičky (pyelonefritida)

U glomerulonefritidy dochází k zánětu tzv. ledvinových tělísek (Malpighiho tělíska). Ty se skládají z pouzdra a cévní spleť, tzv. glomerulus. Název této formy zánětu ledvin je odvozen od posledně jmenovaného.

intersticiální nefritis

U intersticiální nefritidy dochází k zánětu tzv. intersticia ledviny. Jedná se o intersticiální tkáň – především pojivovou a podpůrnou tkáň – ledvin, která obklopuje ledvinová tělíska a navazující systém drobných močových tubulů. Pokud jsou postiženy i močové tubuly (renální tubuly), má pacient tubulointersticiální nefritidu.

Zánět ledvinné pánvičky (pyelonefritida)

Všechny důležité informace o rizikových faktorech, příznacích, léčbě a prevenci pyelonefritidy se dočtete v článku Zánětlivá onemocnění ledvinné pánve.

Jaké jsou příznaky?

Zda se při zánětu ledvin objeví příznaky a jak přesně vypadají, závisí na formě onemocnění, jeho příčinách a průběhu onemocnění. V některých případech postižení jedinci po dlouhou dobu nevykazují žádné příznaky. Zánět ledvin a následné poškození ledvin pak zůstávají (příliš) dlouho neléčené.

Příznaky glomerulonefritidy

Na rozdíl od zánětu ledvinné pánvičky probíhá zánět ledvinných tělísek (glomerulonefritida) obvykle bez bolesti. Lékaři nemoc často odhalí jen náhodou při běžných prohlídkách. Někdy je onemocnění zaznamenáno až tehdy, když jsou ledviny již vážně poškozeny a promytí krve (dialýza) nebo transplantace jsou nevyhnutelné.

Následující příznaky mimo jiné naznačují zánět ledvinových tělísek:

 • Načervenalá nebo hnědá moč (krev v moči)
 • Zadržování vody v tkáních (edém), zejména v obličeji a očních víčkách
 • Vysoký krevní tlak (hypertenze)
 • Únava a únava

Zánět ledvin někdy vede k akutnímu zhoršení funkce ledvin (akutní selhání ledvin). Naproti tomu u některých postižených pacientů ztrácí ledvina svou funkci pomalu a během několika let, což vyvrcholí chronickým selháním ledvin vyžadujícím dialýzu.

Příznaky intersticiální nefritidy se projevují v různých formách. Někdy nejsou příznaky vůbec žádné (asymptomatický průběh). V jiných případech příznaky zahrnují:

 • Horečka
 • Bolesti kloubů
 • Vyrážka
 • Nodulární změny pod kůží (nodulární erytém, erythema nodosum)
 • Krvavá nebo zakalená, zpěněná moč

Z dlouhodobého hlediska se u lidí s intersticiální nefritidou objevují příznaky, jako je žlutohnědá barva kůže, bolesti hlavy a celkově dehydratovaný vzhled. Je možné, že pak dojde k chronickému selhání ledvin.

Typickým příznakem pyelonefritidy je bolest v boku, což je bolest na straně dolní části zad.

Další příznaky pyelonefritidy naleznete v článku Zánět pánve ledvin.

Jak se zánět ledvin léčí?

Účinná léčba zahrnuje odstranění nebo léčbu příčiny nefritidy, pokud je to možné. Pokud se na vzniku zánětu ledvin podílí například imunitní systém, lékař někdy předepíše léky na potlačení imunitní reakce. Mezi taková imunosupresiva patří glukokortikoidy (kortizon).

Pokud jsou příčinou zánětu ledvin stávající základní onemocnění, jako je systémový lupus erythematodes nebo virus lidské imunodeficience (HIV), snaží se lékaři zintenzivnit jejich léčbu.

Kromě toho lékaři často doporučují obecná terapeutická opatření pro zánět ledvin. Patří mezi ně například:

 • Fyzický odpočinek
 • Nízkoproteinová dieta
 • Nízkosolná dieta při zadržování vody v tkáních (případně i odvodňovací léky)

Pokud glomerulonefritida nevyvolává žádné příznaky, v moči nejsou zjistitelné žádné nebo téměř žádné bílkoviny a krev a funkce ledvin a krevní tlak jsou v normě, obvykle stačí, aby pacienti docházeli na pravidelné kontroly lékařem (včetně krve a moči testy).

Domácí léčba a zánět ledvin? Záněty dolních močových cest, jako je například cystitida, si řada lidí léčí často samy domácími prostředky, alespoň v počátečních fázích. To se výslovně nedoporučuje v případě zánětu ledvin. Důrazně se doporučuje včasné lékařské vyšetření a léčba.

Jak se diagnostikuje zánět ledvin?

Nejprve si s vámi lékař promluví. Zde odebere vaši anamnézu (anamnézu). Důležité otázky jsou:

 • Existují nějaké stížnosti a pokud ano, jaké?
 • Máte nějaké předchozí nebo základní onemocnění?
 • Užíváte nějaké léky nebo je užíváte pravidelně? A pokud ano, jaké to jsou?

Tyto informace pomáhají lékaři zúžit možné příčiny obtíží a posoudit průběh onemocnění.

Pro další diagnostiku zánětu ledvin jsou důležité vyšetření krve a moči. V krevním testu je zvláště důležitá hodnota kreatininu: pokud je zvýšená, znamená to poruchu funkce ledvin. Lékař také nechává laboratorně vyšetřit moč mimo jiné na bílkoviny a krev.

Zvýšené vylučování bílkovin močí u glomerulonefritidy způsobuje, že koncentrace bílkovin v krvi časem klesá. Souběžně s tím stoupá hladina krevních lipidů (hyperlipoproteinémie). Pokud dojde i k zadržování vody, hovoří lékaři o nefrotickém syndromu. Pro lékaře je kombinace těchto příznaků jasnou známkou zánětu ledvin nebo poškození ledvinových tělísek.

Co způsobuje zánět ledvin?

Různé formy zánětu ledvin (glomerulonefritida, intersticiální nefritida a pyelonefritida (zánět ledvinné pánvičky)) mají různé základní příčiny.

Příčiny glomerulonefritidy

 • Primární glomerulonefritida: K tomu dochází, když žádné existující základní onemocnění není příčinou zánětu ledvin nebo ledvinových tělísek, ale onemocnění existuje v samotné ledvině. Příkladem toho je takzvaná IgA nefritida nebo IgA nefropatie, známá také jako Bergerova choroba. Toto je celosvětově nejčastější příčina glomerulonefritidy.

Mezi příčiny sekundární glomerulonefritidy patří:

 • Virus lidské imunodeficience (HIV)
 • Některá onemocnění pojivové tkáně (autoimunitní onemocnění), jako je systémový lupus erythematodes (SLE)
 • Zánět vnitřní výstelky srdce (endocarditis lenta) způsobený určitými bakteriemi (streptokoky)
 • zánět jater (hepatitida)
 • Rakovina
 • Léky
 • Genetické vady

Příčiny intersticiální nefritidy

Akutní intersticiální nefritida se obvykle vyvíjí jako alergická reakce na léky. Někdy za tím stojí i toxické účinky některých chemických látek. Lékaři tomu říkají „abakteriální intersticiální nefritida“, tedy intersticiální zánět ledvin nezpůsobený bakteriemi. Vzácněji jsou spouštěčem infekce bakteriemi nebo viry nebo genetické příčiny.

Pokud intersticiální nefritida vede k infekci nejen okolní tkáně ledviny, ale také ledvinových tubulů, lékaři to nazývají tubulointersticiální nefritida. Příčiny této formy zánětu ledvin jsou:

 • Infekce
 • Reakce na léky
 • Jiná onemocnění, jako je glomerulonefritida, která se šíří do intersticiální tkáně ledvin

Jaký je průběh zánětu ledvin?

Prognóza zánětu ledvin je velmi variabilní v závislosti na typu, závažnosti a průběhu (akutní nebo chronický). Doba trvání onemocnění se také nedá obecně předvídat.

Akutní zánět ledvin se v mnoha případech vyléčí, pokud je včas diagnostikován a léčen. Pokud se neléčí, může v těžkých případech vést k úplnému selhání ledvin.

Včasná diagnostika a léčba jsou zvláště důležité v případě rychle progresivní glomerulonefritidy (RPGN). To má někdy vážný průběh a vede poměrně rychle (během týdnů nebo měsíců) k selhání ledvin. Pokud mají ledviny na začátku léčby stále zbytkovou funkci, zlepšuje se funkce ledvin u více než 60 procent postižených.

Chronické průběhy zánětu ledvin jsou možné, například při dlouhodobém užívání vysokých dávek léků proti bolesti (analgetická anfropatie).

Jak si udržím zdraví ledvin?

Jak různorodý je zánět ledvin jako nemoc, tak různé jsou i příčiny. Přesto existují určitá opatření, která obecně pomáhají udržovat zdraví vašeho těla a zejména ledvin. Tyto zahrnují:

 • Přestat kouřit. To ochrání vaše krevní cévy, nejen ty v ledvinách.
 • Zajistěte každodenní pohybovou aktivitu, která přispívá k normálnímu krevnímu tlaku a prevenci cukrovky.
 • Jezte zdravou a vyváženou stravu, abyste regulovali svou tělesnou hmotnost a udrželi usazeniny v cévách na minimu.