Transplantace ledvin: Fakta, důvody a postup

Kdy potřebujete transplantaci ledvin?

Transplantace ledviny je někdy jedinou šancí na přežití pacientů se selháním ledvin. Párový orgán je totiž životně důležitý: Ledviny vylučují zplodiny metabolismu a tělu cizí látky. Regulují také vodní rovnováhu v těle a produkují hormony. Různá onemocnění mohou vést k nevratnému selhání ledvin:

  • diabetes mellitus
  • opakované záněty ledvinné pánvičky
  • scvrklá ledvina, například kvůli dlouhodobému užívání léků proti bolesti
  • cystické onemocnění ledvin (cystické ledviny – genetické onemocnění, při kterém se v ledvinách tvoří dutiny naplněné tekutinou)
  • retence moči v ledvinách s poškozením tkáně
  • Zánět ledvinných tělísek (glomerulonefritida)
  • Poškození ledvin v důsledku vysokého krevního tlaku (nefroskleróza)

První transplantace ledviny byla provedena v USA v roce 1954.

Živé dárcovství ledvin

Většina transplantací orgánů (jako je srdce, plíce nebo rohovka) pochází od zemřelých jedinců. Ledvina je výjimka: Protože i zdravý člověk může darovat jednu ze svých dvou ledvin pacientovi s ledvinami. V současné době asi 25 procent všech dárcovských ledvin v Německu pochází od žijících lidí. Bylo prokázáno, že ledvina žijícího dárce funguje lépe a déle než ledvina od zemřelého člověka. Je to dáno mimo jiné tím, že transplantaci ledviny lze přesněji naplánovat a příjemce má na orgán kratší čekací dobu.

Na co se musím po transplantaci ledviny postarat?

Po transplantaci ledviny o vás bude pečovat v transplantačním centru jeden až dva týdny, pokud nenastanou žádné problémy. Během této doby lékař přizpůsobí potřebnou imunosupresivní terapii vašim individuálním potřebám: Budete potřebovat doživotní léky, které potlačují imunitní systém (imunosupresiva), aby cizí orgán neodmítl. Dávkování těchto léků je voleno tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího účinku s co nejmenšími vedlejšími účinky.

Imunosupresivní terapie není nutná pouze v případě, že dárcem a příjemcem ledviny jsou jednovaječná dvojčata.

Ve většině případů transplantovaná ledvina produkuje moč okamžitě. V některých případech však nějakou dobu trvá, než se transplantovaná ledvina po zákroku vzpamatuje a obnoví svou funkci. Do té doby je nutná dialýza.

Transplantace ledvin: očekávaná délka života a šance na úspěch

Podle celoevropské studie s údaji z let 100 až 88 ze 75 transplantovaných ledvin 1990 stále funguje rok po zákroku a 2019 po pěti letech.

Šance na úspěch transplantace ledviny jsou tedy obecně poměrně dobré – transplantovaná ledvina plní svůj úkol v „cizím“ těle v průměru asi 15 let. V jednotlivých případech se však prognóza může lišit – v závislosti například na celkovém zdravotním stavu pacienta, základním onemocnění, které si transplantaci ledviny vyžádalo, a případných sekundárních či doprovodných onemocněních.

Jakmile transplantovaná ledvina přestane vykonávat svou práci, bude pacient opět vyžadovat dialýzu; pak může být nutná nová transplantace ledviny.