Jaterní hodnoty: Tabulka a výklad

Jaké jsou jaterní hodnoty?

Jaterní hodnoty jsou skupinou různých laboratorních parametrů, které poskytují indikace jaterních onemocnění. Lze je rozdělit na:

 • Laboratorní hodnoty, které svědčí o poškození jaterních buněk
 • Laboratorní parametry, které indikují stázu žluči
 • Laboratorní parametry, které ukazují na poruchu syntézy jater

Pro změření jaterních hodnot lékař odebere pacientovi krev a nechá ji laboratorně rozebrat.

Laboratorní hodnoty: Poškození jater

Jaterní buňky, hepatocyty, obsahují různé enzymy, které provádějí jejich metabolické úkoly. Pokud dojde k poškození a zničení jaterní buňky, tyto jaterní enzymy se uvolní, dostanou se do krve a tam je lze detekovat.

Dalším enzymem, který se dostává do krve ze zničených jaterních buněk, je glutamátdehydrogenáza (GLDH), která je rovněž součástí metabolismu aminokyselin.

Laboratorní hodnoty: Stáza žluči

Nahromadění žlučové tekutiny (cholestáza) se může objevit v důsledku různých onemocnění jater, například jaterní cirhóza nebo městnavé selhání jater. Kromě typických příznaků, jako je svědění a žloutenka, způsobuje cholestáza také změnu různých jaterních hodnot. Laboratorní testy se zaměřují zejména na tyto hodnoty:

 • g-glutamyltransferáza
 • Alkalická fosfatáza (AP)
 • Přímý a nepřímý bilirubin

Laboratorní hodnoty: porucha syntézy jater

Kdy se zjišťují jaterní hodnoty?

Lékař stanoví jaterní hodnoty především při podezření na jaterní onemocnění. Je tomu tak například v případě, že máte následující příznaky

 • Pravostranná bolest v horní části břicha nebo pocit plnosti
 • Únava, snížená výkonnost
 • svědění
 • Žloutenka kůže nebo spojivek
 • Zvětšení obvodu břicha se zvětšením jater
 • Kožní příznaky jater, jako jsou rozšířené povrchové žíly kolem pupku (caput medusae), bílé nehty nebo jemné, pavoučí nebo hvězdicovité, červené dilatace cév (pavoučí névy)

I při známém onemocnění jater je nutné v průběhu onemocnění pravidelně zjišťovat jaterní hodnoty, aby bylo možné posoudit úspěšnost terapie nebo detekovat případnou progresi onemocnění.

Které jaterní hodnoty jsou nebezpečné?

Normální hodnoty AST (GOT), ALT (GPT) a GLDH naleznete v následující tabulce jaterních hodnot (referenční hodnoty pro měření při 37°C):

Laboratorní hodnota

muži

Ženy

AST (získáno)

10 až 50 U/l

10 až 35 U/l

ALT (GPT)

10 až 50 U/l

10 až 35 U/l

Glutamát dehydrogenáza (GLDH)

až 7.0 U / l

až 5.0 U / l

Následující referenční hodnoty platí pro gama-GT (měření při 37 °C):

stáří

Normální hodnota gama-GT

Předčasně narozené děti

až 292 U / l

1 den

až 171 U / l

od 2 do 5 dnů

až 210 U / l

6 dní až 6 měsíců

až 231 U / l

7 až 12 měsíců života

až 39 U / l

1 až 3 let

až 20 U / l

4 až 6 let

až 26 U / l

7 až 12 let

až 19 U / l

13 až 17 let

až 38 U/l pro ženy

až 52 U/l pro muže

dospělí

až 39 U/l pro ženy

až 66 U/l pro muže

Následující referenční hodnoty platí pro alkalickou fosfatázu (AP) (měření při 37 °C):

AP normální hodnota

až 1 den

< 250 U/l

od 2 do 5 dnů

< 231 U/l

6 dní až 6 měsíců

< 449 U/l

7 na 12 měsíců

< 462 U/l

1 až 3 let

< 281 U/l

4 až 6 let

< 269 U/l

7 až 12 let

< 300 U/l

13 až 17 let

< 187 U/l pro ženy

< 390 U/l pro muže

více než 18 let

35 – 104 U/l pro ženy

40 – 129 U/l pro muže

Pro celkový bilirubin platí následující referenční hodnoty:

stáří

Celkový bilirubin: Norm

1. den

<4.0 mg / dl

2. den

<9.0 mg / dl

3. – 5. den

<13.5 mg / dl

dospělí

<1.1 mg / dl

Přímý bilirubin je běžně do 0.25 mg/dl. Normální rozmezí pro nepřímý bilirubin je 0.2 až 0.8 mg/dl.

Kdy jsou hodnoty jater nízké?

Kdy jsou jaterní hodnoty zvýšené?

Ke zvýšení jaterních hodnot krevního obrazu dochází různými způsoby. Například ALT, AST a GLDH jsou způsobeny poškozením jaterních buněk, ke kterému dochází při akutní virové hepatitidě nebo otravě houbami. Hodnoty jater g-glutamyltransferázy (gama-GT), alkalické fosfatázy (AP) a bilirubinu jsou naopak zvýšené u různých onemocnění, která způsobují stázu žluči (jako jsou žlučové kameny, nádory jater, cirhóza jater atd.) . Zvýšení alkalické fosfatázy a bilirubinu může také naznačovat onemocnění, která nepostihují játra ani žlučník. Například některé formy anémie zvyšují hodnotu bilirubinu.

Zvýšené jaterní hodnoty

Co dělat, když se hodnoty jater změní?

Pokud jsou jaterní hodnoty v krevním testu mírně zvýšené, nemusí to nutně být důvodem k obavám. Pokud je však jedna hodnota významně zvýšená nebo je zvýšeno několik jaterních hodnot, musí lékař objasnit základní onemocnění. To platí zejména tehdy, je-li kromě gama-GT zvýšena také GPT.