Lotus Birth: Co je za tím

Lotosový porod: co to je?

Co se děje při lotosovém porodu?

Domácí porod nebo porodní centrum je vhodným místem pro ženy, které si přejí mít lotosový porod. Je důležité, aby vás podporovala zkušená porodní asistentka. Na většině klinik není lotosový porod možný kvůli kontrole infekce.

Lotosový porod: Existují nějaká zdravotní rizika?

 • Kdykoli se dítě pohybuje (přebalování, kojení, mytí atd.), je třeba za každou cenu zabránit tahání za pupík (nebezpečí poranění!).
 • Kvůli pomalu se rozkládající placentě hrozí infekce. Pokud se u dítěte objeví známky infekce, musíte okamžitě navštívit lékaře!
 • Během lotosového porodu není odběr kmenových buněk z pupeční šňůry možný.
 • Poté, co pupeční šňůra pulsuje, již nedochází k výměně živin: Dítě musí být po lotosovém porodu kojeno a krmeno normálně.

Zastánci lotosového porodu tvrdí, že přirozené odhození pupeční šňůry je méně traumatizující než obvyklé přestřižení. Říká se také, že podporuje hluboké pouto mezi matkou a dítětem a usnadňuje dítěti vstup do života. Podle některých žen, které se rozhodly pro lotosový porod, jsou děti uvolněnější a klidnější.

Populární lékařské argumenty pro lotosový porod jsou:

 • menší ztráta krve
 • lepší zásobování železem a kyslíkem
 • posílení imunitního systému
 • snadnější přibírání na váze
 • nižší riziko žloutenky
 • vyšší IQ
 • lepší jemné motorické dovednosti

Žádná z těchto propagovaných výhod však nebyla vědecky prokázána.

Lotosový porod vs. předčasné odstavení: co říká věda?

Počkat s přestřižením pupeční šňůry o něco déle se proto zdá rozumné a rozhodně vhodné, zejména pro matky s anémií nebo v rozvojových zemích, kde je fetální anémie (chudokrevnost plodu) častější. U předčasně narozených dětí pozdní odstavení také snižuje míru krvácení do mozku až o 50 procent.

Lotosový porod – smysl nebo nesmysl?