Nízký krevní tlak: prahové hodnoty, příznaky, příčiny

 • Příznaky: Někdy žádné, ale často příznaky zahrnují bušení srdce, závratě, bolesti hlavy, únavu, dušnost
 • Příčiny: Nízký krevní tlak je částečně dědičný. Může to být ale také způsobeno vlivy prostředí, nemocemi nebo léky, ale také určitým držením těla nebo (rychlými) změnami polohy.
 • Diagnóza: Opakované měření krevního tlaku, některá vyšetření krevního oběhu, v případě potřeby další vyšetření (např. ultrazvuk a krevní testy). Prahové hodnoty: 110 až 60 mmHg u mužů, 100 až 60 mmHg u žen.
 • Léčba: Domácí léčba a obecná opatření jako střídavá sprcha, cvičení, dostatečně osolená strava, dostatek tekutin; pokud toto vše nepomůže: léky
 • Prognóza: Obvykle neškodná, pouze v určitých případech je nutné pečlivé sledování

Nízký krevní tlak: Tabulka prahových hodnot

Pojem krevní tlak označuje tlak ve velkých tepnách. To jsou cévy, které vedou pryč ze srdce. Jak vysoký nebo nízký je tlak uvnitř tepen, závisí jednak na pružnosti a odporu cévních stěn. Na druhou stranu je krevní tlak ovlivněn tlukotem srdce – jinými slovy tím, kolik objemu krve se do oběhu dopraví na jeden tep. Svou roli hraje i srdeční frekvence.

V jakých jednotkách se měří krevní tlak?

Krevní tlak se vyjadřuje v „milimetrech rtuti“ (mmHg). Horní (systolická) hodnota popisuje krevní tlak v okamžiku, kdy se srdeční sval stahuje a vytlačuje krev. Nižší (diastolická) hodnota se vztahuje k relaxační fázi srdce (ochabnutí), kdy se srdce opět naplní krví.

Krevní tlak lze vypočítat pomocí následujícího vzorce:

Krevní tlak = tepový objem × srdeční frekvence × systémový vaskulární odpor.

Pokud tedy tělo chce zvýšit krevní tlak, musí být zvýšen jeden nebo více těchto parametrů. Takto tělo matematicky dospěje k vyššímu krevnímu tlaku: mohlo by transportovat více krve na jeden tep (zvýšit tepový objem), srdce bít častěji (zrychlit tepovou frekvenci) nebo způsobit zúžení krevních cév v těle tak, vaskulární rezistence se zvyšuje.

Nízký krevní tlak: hodnoty

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) by krevní tlak měl být optimálně 120 až 80 mmHg nebo méně. Pokud je systolická hodnota nižší než 110 (muži) nebo 100 (ženy) a diastolická hodnota nižší než 60, nazývá se to nízký krevní tlak (arteriální hypotenze). Jak se posuzují odchylky směrem nahoru od optimální hodnoty, je vidět v tabulce:

Systolický (mmHg)

Diastolický (mmHg)

Nízký krevní tlak (hypotenze)

< 110/100*

<60

<120

<80

Normální krevní tlak

120 - 129

80 - 84

Vysoký normální krevní tlak

130 - 139

85 - 89

Vysoký krevní tlak (hypertenze)

≥ 140

≥ 90

* U mužů se za nízký krevní tlak považují hodnoty pod 110/60; u žen hodnoty pod 100/60.

Nízký krevní tlak je zřídka ohrožující. Pouze při přílišném poklesu hodnot může být nízký krevní tlak nebezpečný – pak hrozí mdloby. Příležitostně je arteriální hypotenze známkou potenciálně závažného orgánového onemocnění.

Nízký krevní tlak: příznaky

Nízký krevní tlak ne vždy způsobuje příznaky. Zvláště, když krevní tlak rychle klesá, příznaky mohou zahrnovat závratě, zrychlený srdeční tep a oběhové problémy, bolesti hlavy nebo únavu. Často jsou postiženi (neaktivní) adolescenti v pubertě, mladé štíhlé ženy, těhotné ženy i starší štíhlí lidé. V zásadě platí, že pokud nízký krevní tlak způsobuje některý z následujících příznaků – nebo dokonce několik – a objevují se často nebo velmi náhle, měli byste si nechat u lékaře objasnit příčinu:

Palpitace: Při nízkém krevním tlaku se často současně objevuje zrychlený srdeční tep (puls). Je to proto, že tělo chce čelit sníženému průtoku krve – a dělá to tak, že srdce bije rychleji aktivací sympatického nervového systému.

Takové „výpadky“ se stávají nebezpečnými, pokud existuje riziko pádu nebo pokud k nim dojde během jízdy.

Bolesti hlavy: Nízký krevní tlak je často doprovázen (bodavými, pulzujícími) bolestmi hlavy. Důvod: průtok krve v hlavě je snížen. Pak může pomoci se něčeho napít a tím zvýšit objem cirkulující krve. Dobrá je i procházka, protože čerstvý vzduch zlepšuje zásobení mozku kyslíkem a stimuluje oběh.

Únava: Únava, problémy s koncentrací, ospalost, únava – nízký krevní tlak vás unavuje. Postiženým trvá ráno déle, než se rozběhnou, a celkově se cítí apatičtí. Navíc se často třesou nebo se více potí kvůli sníženému průtoku krve.

Dušnost: Pocit tísně na hrudi nebo stehy v oblasti srdce mohou být také příznaky nízkého krevního tlaku. Někteří postižení mají potíže s dýcháním a kůže může být chladná a bledá. Je to proto, že arteriální hypotenze způsobuje zúžení krevních cév, aby se objem krve nasměroval do životně důležitých orgánů, jako je srdce nebo mozek.

Na nízký krevní tlak může poukazovat i zvonění v uších, nechutenství, podrážděnost, citlivost na počasí a depresivní nálady.

Nízký krevní tlak: příčiny a rizikové faktory

Ledviny se také aktivují, když krevní tlak v cévách, které ji zásobují, příliš poklesne: Uvolňuje pak hormon renin. Spouští zvýšení krevního tlaku prostřednictvím mezikroků. Renin, angiotensin a aldosteron se účastní těchto mezistupňů. Jedná se o přenosové látky, které přenášejí zprávy do různých částí těla. Systém v ledvinách, který řídí krevní tlak prostřednictvím reninu, se proto nazývá systém renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS).

Mechanismy regulace krevního tlaku nemusí fungovat adekvátně nebo mohou být z různých důvodů narušeny. To má za následek nízký krevní tlak. Lékaři rozlišují různé formy hypotenze: primární (esenciální) hypotenzi, sekundární hypotenzi a ortostatickou hypotenzi.

Primární hypotenze

Primární nebo esenciálně nízký krevní tlak je nejběžnější formou hypotenze. Vyskytuje se bez identifikovatelné příčiny. Sklon k ní se však pravděpodobně dá zdědit. Protože mladí, štíhlí lidé (zejména ženy) mají často vrozený nízký krevní tlak, označuje se to také jako konstituční hypotenze (konstituce = postava, celkový fyzický stav).

Sekundární hypotenze

Sekundární nízký krevní tlak je důsledkem nebo příznakem základního onemocnění. Patří mezi ně například:

 • Nedostatečná funkce kůry nadledvin (Addisonova choroba)
 • hypofunkce hypofýzy (nedostatek předního laloku)
 • Srdeční onemocnění (srdeční selhání, srdeční arytmie, perikarditida)
 • Nedostatek soli (hyponatremie) Žilní nedostatečnost (křečové žíly)

Nedostatek tekutin (ve velkém horku, v důsledku silného pocení, prudkého průjmu a zvracení atd.) může také způsobit pokles krevního tlaku: Velká ztráta tekutin snižuje množství cirkulující krve, což snižuje tlak v cévách. Tak je tomu například v šoku. Nejedná se o duševní šok, ale o nedostatek objemu v těle. K tomu dochází například při ztrátě velkého množství krve nebo vody.

Krevní tlak může také nadměrně klesnout jako vedlejší účinek některých léků. Taková hypotenze vyvolaná léky může být spuštěna například:

 • psychofarmaka (léky na depresi, úzkost, nespavost)
 • Antiarytmika (léky proti srdečním arytmiím)
 • Antihypertenziva (léky proti vysokému krevnímu tlaku)
 • Diuretika (diuretika)
 • Koronární agens (pro anginu pectoris: nitro spreje)
 • Vazodilatátory (vazodilatační látky)

Ortostatická hypotenze

Mezi možné příčiny ortostatické hypotenze patří:

 • sekundární nízký krevní tlak porucha autonomního nervového systému (například v důsledku diabetes mellitus)
 • Poškození nervových buněk v mozku (například v důsledku Parkinsonovy choroby, zneužívání alkoholu)
 • Křečové žíly (varixy)
 • Stav po hluboké žilní trombóze (posttrombotický syndrom)

Rozlišují se dvě formy ortostatické hypotenze:

 1. Sympatikotonická ortostatická hypotenze: po vstávání systolický krevní tlak klesá a puls se zvyšuje.
 2. Asympatikotonická ortostatická hypotenze: systolický a diastolický krevní tlak klesá při vstávání, zatímco puls zůstává nezměněn nebo také klesá.

Nízký krevní tlak v těhotenství

Během prvních šesti měsíců těhotenství je nízký krevní tlak normální. Někdy však zůstává příliš nízká i v pozdním těhotenství. Důvodem může být takzvaný syndrom duté žíly: To je, když nenarozené dítě tlačí na matčinu velkou dutou žílu.

Tato velká krevní céva přenáší krev z těla zpět do srdce. Tlak dítěte na velkou dutou žílu tedy zhoršuje zpětný tok krve do srdce. V důsledku toho se snižuje prokrvení mozku a dalších částí těla – vzniká nízký krevní tlak.

Nízký krevní tlak: vyšetření a diagnostika

Test tilt table se provádí zejména u pacientů, kteří již omdleli v důsledku oběhových potíží. Při zkoušce je postižená osoba připoutána na sklopném stole dvěma poutacími popruhy. Sleduje se srdeční frekvence a krevní tlak. Po desetiminutovém odpočinku v poloze vleže se naklápěcí stůl rychle zvedne do úhlu náklonu 60 až 80 stupňů. To simuluje rychlé vstávání z lehu, aby se zjistilo, zda to nezpůsobí pokles krevního tlaku a pulzu a pacient omdlí. Pokud tomu tak je, nazývá se vazovagální synkopa (mdloba v důsledku nadměrné reakce bloudivého nervu, který patří do autonomního nervového systému).

Naopak nízký krevní tlak v důsledku nedostatečné ortostatické regulace (ortostatická hypotenze) lze zjistit pomocí Schellongova testu. Při tomto testu krevního oběhu musí pacient nejprve deset minut ležet a poté rychle vstát a deset minut zůstat stát. U ortostatické hypotenze rychlá změna polohy způsobuje pokles krevního tlaku a případně další příznaky (např. závratě).