Virus Marburg: Příznaky, terapie

Stručné shrnutí

  • Popis: nebezpečný patogen, který je rozšířený zejména ve střední Africe. Podobně jako u viru Ebola.
  • Příznaky: např. příznaky podobné chřipce, průjem, zvracení, vnitřní a vnější krvácení, případně známky šoku (např. studený pot, malátnost)
  • Očkování: Dosud nebylo schváleno žádné očkování, ale v současné době probíhá výzkum.
  • Léčba: Je možná pouze léčba symptomů, např. infuzemi ke kompenzaci ztráty vody a soli.
  • Prognóza: Vysoká úmrtnost (až 88 procent); vyléčení možné, zvláště při včasné léčbě
  • Infekce: prostřednictvím infekce stěrem (např. kontakt s infikovaným spermatem, zvratky, krví nebo kontaminovaným ložním prádlem)
  • Vyšetření a diagnostika: Diagnostika např. detekcí virového genetického materiálu (pomocí RT-PCR testu); další vyšetření např. k objasnění vnitřního krvácení

Co je virus Marburg?

Virus Marburg je patogen s podobnou strukturou jako virus Ebola. Vyskytuje se především ve střední Africe a způsobuje marburskou horečku (marburská horečka).

Jedná se o vzácné, ale závažné infekční onemocnění, které velmi často vede ke smrti. Vyléčení je však možné, zejména včasnou léčbou.

Stejně jako horečka Ebola a horečka dengue, i horečka Marburg patří mezi (virové) hemoragické horečky. Jde o těžká horečnatá infekční onemocnění, která jsou doprovázena krvácením.

Povinnost hlásit

V Německu a Rakousku musí být všechny podezřelé případy, nemoci a úmrtí způsobené virem Marburg hlášeny zdravotním úřadům spolu se jmény postižených.

Ve Švýcarsku musí být všechny podezřelé případy i pozitivní a negativní laboratorní nálezy hlášeny jmenovitě.

Jaké příznaky způsobuje virus Marburg?

Infekce virem Marburg – Marburgova horečka – se zpočátku projevuje těžkými příznaky podobnými chřipce:

U postižených se náhle objeví horečka, zimnice a silná bolest svalů. Mohou se objevit i bolesti hlavy a v krku.

U postižených se také objeví průjem, zvracení, nevolnost a bolesti břicha.

Infekce virem Marburg je nebezpečná kvůli krvácení, které se vyvíjí asi týden po nástupu příznaků. Zvláště důležitou roli hraje vnitřní krvácení do žaludku, střev a plic. Objevuje se také krvácení do úst, očí a kůže.

Ztráta krve totiž znamená, že již není k dispozici dostatek krve pro oběhový systém. Tělo se proto snaží krev „šetřit“: zásobuje především střed těla a hlavu. K tomu snižuje průtok krve do končetin.

V důsledku vnitřního krvácení mohou současně nebo v rychlém sledu selhat životně důležité orgány (např. ledviny, plíce). Takové multiorgánové selhání je často smrtelné.

Existuje vakcína proti viru Marburg?

V současné době neexistuje žádná vakcína proti viru Marburg. Vědci však již několik let hledají účinnou vakcínu.

Kandidát na vakcínu je v současné době testován a v první fázi testování si vedl dobře. Zda a kdy bude oficiálně schválena jako vakcína proti závažné infekční nemoci, nelze předvídat. Se schválením se však v dohledné době nepočítá.

Jak se léčí marburská horečka?

Dosud neexistuje žádný lék proti samotnému viru Marburg – jinými slovy, neexistuje způsob, jak léčit příčiny nebezpečné Marburgské horečky.

Lékaři však mohou příznaky infekčního onemocnění zmírnit (symptomatická terapie). Především je důležité obnovit rovnováhu vody a elektrolytů pacienta:

V závislosti na požadavcích mohou být užitečná i jiná terapeutická opatření. Lékaři mohou například svým vážně nemocným pacientům podávat trankvilizéry (sedativa).

Vzhledem k vysokému riziku infekce musí zdravotnický personál při péči o pacienty s marburskou horečkou nosit kompletní ochranné pomůcky.

Jak smrtelný je virus Marburg?

Úmrtnost na infekci virem Marburg je poměrně vysoká: je 24 až 88 procent. Smrt obvykle nastává osm až devět dní po nástupu příznaků.

Šance na uzdravení se zvýší, pokud se infikovaným osobám dostane lékařské ošetření v rané fázi.

Jak se přenáší virus Marburg?

Virus Marburg je vysoce nakažlivý! Infikovaní lidé ji mohou přenést na zdravé lidi prostřednictvím infekce stěrem: vylučují patogen prostřednictvím tělesných sekretů, jako jsou sliny, krev, zvratky, sperma, moč a stolice. Zdraví lidé se mohou nakazit kontaktem s takovými výměšky.

To se může stát například tehdy, když se dotknou otevřené rány nebo kontaminovaného ložního prádla pacienta a poté se dotknou úst nebo nosu.

Po infekci trvá dva až 21 dní, než se objeví první příznaky onemocnění (inkubační doba).

Jak lze diagnostikovat infekci virem Marburg?

Aby bylo možné spolehlivě diagnostikovat závažné infekční onemocnění Marburgova horečka, musí lékaři detekovat virus Marburg ve vzorcích pacientů (např. krve).

K tomuto účelu se běžně používá tzv. RT-PCR test (zkratka pro reverzní transkriptázovou polymerázovou řetězovou reakci). To umožňuje detekovat i ty nejmenší útržky genetického materiálu patogenu.

Virus Marburg lze ale detekovat i nepřímo ve vzorcích pacientů: Infikovaní lidé produkují specifické protilátky (imunoglobuliny) proti patogenu týden po infekci. Ty lze zjistit v krvi.

Existují také jiné způsoby diagnostiky Marburgské horečky. Například přímá detekce je možná, pokud lze virus Marburg detekovat ve vzorcích pacientů pomocí elektronového mikroskopu nebo izolovat z buněčných kultur.

Protože je virus Marburg vysoce nakažlivý, mohou takové testy provádět pouze přísně střežené laboratoře.

Další vyšetření

Pomocí dalších testů mohou lékaři zjistit více o stavu pacienta.

Terapie je založena na těchto nálezech vyšetření.