Natržení mediálního kolaterálního vazu: Prognóza, léčba, příznaky

Stručné shrnutí

 • Prognóza: Při včasné léčbě jsou dobré šance na uzdravení. V některých, obvykle závažných případech, symptomy jako bolest nebo nestabilita v kloubu přetrvávají.
 • Léčba: Akutní léčba imobilizací, chlazením, kompresí a elevací. Mezi další možnosti patří fyzikální terapie/svalový trénink, léky proti bolesti a chirurgický zákrok.
 • Příznaky: bolest, otok, modřiny, pokud jsou postiženy cévy, omezený rozsah pohybu a problémy s chůzí
 • Vyšetření a diagnostika: palpace, funkční testy kloubů, rentgenové vyšetření, magnetická rezonance (MRI).
 • Příčiny a rizikové faktory: Náhlý točivý pohyb s nataženou nohou, sportovní nehody nebo pády; zvláště rizikové jsou sporty s prudkými změnami směru. Předchozí zranění kolena riziko zvyšují.
 • Prevence: Cílený trénink svalů, rozcvička před sportem, podpůrné bandáže či tejpy.

Co je to přetržený vnitřní vaz?

Spolu s poraněním předního zkříženého vazu je natržení vnitřního vazu v koleni jedním z nejčastějších poranění vazu v koleni. Přibližně osm procent všech zranění kolena postihuje mediální vaz. Mnohá ​​poranění mediálního vazu jsou však tak malá, že nejsou zaznamenána. V mnoha případech dochází k natržení vnitřního vazu spolu s dalšími poraněními, zejména poraněním mediálního menisku.

Ve srovnání s tím není natržení vnitřního vazu v chodidle, zejména v kotníku, tak časté.

Anatomie – vnitřní vaz kolenního kloubu

Vnitřní vaz kolenního kloubu (ligamentum collaterale tibiale) je dlouhý asi deset centimetrů a probíhá na vnitřní straně od dolního konce stehenní kosti (femuru) k holenní kosti (tibii). Části mediálního kolaterálního vazu jsou spojeny s mediálním meniskem v koleni, takže obě struktury jsou obvykle zraněny současně.

Jak dlouho trvá hojení z přetrženého vnitřního vazu?

Po natržení vnitřního vazu se většina postižených vrací ke sportovní aktivitě poměrně rychle. K tomu je však obtížné určit optimální a přesný čas. Délka hojení je individuální a závisí na závažnosti poranění, obvykle však bývá čtyři až šest týdnů. Co jiného můžete dělat s přetrženým vnitřním vazem?

S přihlédnutím k osobní situaci a pokroku a po konzultaci s terapeuty se doporučuje postupný návrat k aktivitě. Někteří terapeuti doporučují poraněný kolenní kloub po určitou dobu chránit a stabilizovat obvazem, dlahou (ortézou) nebo páskami. Aby proces hojení byl co nejpozitivnější a bez trvalého nepohodlí, odborníci radí se sportem či jinou namáhavou činností začínat opatrně a pomalu.

Jako u všech poranění vazů často zůstává bolest – tzv. bolest z přepětí. Ve vzácných případech se rozvine tzv. „komplexní regionální bolestivý syndrom“ (CRPS), kdy bolest trvá déle a je závažnější, než se očekávalo. Celkově však natržený kolenní vaz mívá dobrou prognózu, takže například jízda na kole je brzy po léčbě opět možná.

Jaká je terapie natrženého vnitřního vazu?

Při akutní léčbě natržení vnitřního vazu lékaři radí držet se pravidla PECH: Odpočinek, led, komprese, elevace. To znamená, že postižení by měli okamžitě ukončit sportovní aktivitu, zvednout koleno (nad úroveň srdce), ochladit je ledovou nebo studenou vodou a přiložit kompresivní obvaz. V případě potřeby mohou pomoci i léky proti bolesti. Zvláště vhodná jsou tzv. nesteroidní protizánětlivá léčiva (NSAID), jako je ibuprofen.

Konzervativní léčba

V případě natržení mediálního kolaterálního vazu XNUMX. stupně je vhodné koleno nejprve krátkodobě znehybnit v dlaze (ortéze) a do odeznění bolesti ulevit. Obecně je důležité začít s podporou kloubního pohybu (mobilizace) co nejdříve.

Chirurgická léčba

Podle toho, zda je vaz částečně nebo úplně přetržený, je možné jej sešít (sutura vazu) nebo nahradit štěpem.

Pokud je z kosti vytržen i vnitřní vaz, lékař jej při operaci zafixuje zpět. Používá k tomu například vrtací dráty, šrouby nebo malé hřebíčky (špendlíky). Operace je indikována i v jiných případech, např. když jsou kromě přetrženého vnitřního vazu i další poranění kolena (např. poškození menisku).

Jak poznáte přetržený mediální kolaterální vaz?

Kromě natržení vazu jsou někdy poraněny malé krevní cévy, které způsobují modřinu. Lidé s natržením vnitřního vazu mají také často pocit nestability v kolenním kloubu. Koleno se pak už často bez bolesti nedá ohnout. Chůze bez problémů je obtížná nebo dokonce nemožná.

Jak se diagnostikuje přetržený mediální kolaterální vaz?

Specialisté na přetržený mediální kolaterální vaz jsou ortopedi, úrazoví chirurgové a sportovní lékaři. Diagnózu přetrženého vnitřního vazu lze obvykle stanovit na základě popisu a klinického vyšetření. Při rozhovoru s pacientem se lékař zeptá mimo jiné na následující otázky:

 • Jak se ta nehoda stala?
 • Kde máš bolesti?
 • Jsou některé pohyby obtížné nebo bolestivé?
 • Měl jste předtím zranění kolena?
 • Zatěžujete koleno extra?

Pohybem nohy se zkontroluje, jaké pohyby jsou pro postiženou osobu možné, a zjistilo se, jak moc je funkce omezena ve srovnání s druhou nohou. Je provedeno srovnání mezi pohybem nohy lékařem (pasivní) a vlastní svalovou silou pacienta (aktivní). Lékař také kontroluje, jak snadno se zraněnému chodí a jak je poraněné koleno stabilní.

Rozhodující součástí vyšetření je tzv. valgózní zátěžový test. Pacient si k tomu lehne. Noha je při prvním vyšetření natažena a při druhém vyšetření je koleno ohnuté o 20 až 30 stupňů. Lékař pevně drží stehno a jemně tlačí bérci směrem ven (“poloha X-noha”). V případě přetrženého vnitřního vazu se takto může koleno „rozevřít“ více než zdravé koleno druhé nohy.

Klasifikace

Imaging

Pokud při vyšetření není otok ani modřina a není-li bolest, není snímkování nutné. Lékař totiž v těchto případech nepředpokládá dodatečné poranění kosti.

Pokud existuje podezření, že natržení vnitřního vazu je doprovázeno poraněním kostí, lékař obvykle koleno rentgenuje. Obvykle pořídí dva snímky z různých směrů a jeden snímek v pokrčeném koleni. V případě potřeby se provedou další speciální nastavení, jako jsou obrazy tunelů nebo pozdržené obrazy.

Někdy se na rentgenovém snímku objeví kalcifikace v počátku mediálního vazu. Tento takzvaný stín Stieda-Pellegrini je známkou předchozího zranění.

Magnetická rezonance (MRI) je nutná pouze v několika případech. Patří mezi ně těžká poranění mediálního vazu a podezření na postižení menisku.

Co způsobuje natržení vnitřního vazu?

K natržení vnitřního kolenního vazu dochází, když je bérce vytlačena ven nebo příliš rotována, zatímco je noha natažená. K tomu obvykle dochází při náhlých změnách směru nebo rychlosti a při kontaktních poraněních. Stává se to zvláště často ve sportech, jako je fotbal, basketbal, tenis, lyžování, rugby a zápas.

Pokud se bérce zkroutí, často dochází k dalším poraněním zkřížených vazů a menisků. Tuto kombinaci odborníci nazývají „nešťastná triáda“ zranění.

Rizikové faktory pro natržení vnitřního vazu zahrnují předchozí zranění kolena. Je to proto, že pokud se poškozené struktury zcela nezahojí, zůstávají náchylné k opětovnému zranění.

Můžete zabránit natržení vnitřního vazu?

V případě přetrženého vnitřního vazu způsobuje natržení zejména točivý pohyb v natažené poloze nohy. Při sportu například vždy dbejte na to, abyste při otáčení zvedli nohu ze země nebo ji mírně pokrčili. V této poloze se postranní vazy uvolní a lépe se pohybují při pohybu.

Lékaři vždy doporučují před sportem se dobře rozcvičit. Tím se vazy uvolní, stanou se pružnějšími a připraví je na nadcházející zátěž.

Pokud jste již utrpěli úraz kolena, jako podpěry jsou vhodné bandáže nebo tejpy, kterými se kloub poněkud odlehčí a zajistí.