Vysazení léků – operace

Léky před operací

Některé léky, které pacient užívá pravidelně, musí být před plánovanou operací vysazeny a může být nutné je nahradit jinými léky. Některé lze užívat až těsně před operací, zatímco jiné je nutné vysadit týdny předem. Patří sem antikoagulancia a některé léky pro diabetiky.

Pokud užíváte léky pravidelně, proberte to se svým ošetřujícím lékařem a chirurgem. Nepřestávejte užívat své léky sami!