Meningitida (zánět mozku)

Stručné shrnutí

  • Co je meningitida? Zánět kůže obklopující mozek – nezaměňovat se zánětem mozku (encefalitida). Oba záněty se však mohou vyskytovat současně (jako meningoencefalitida).
  • Příznaky a příznaky: Příznaky podobné chřipce (jako je vysoká horečka, bolest hlavy a končetin, nevolnost a zvracení), bolestivá ztuhlost šíje, citlivost na hluk a světlo, možná zamlžení vědomí až bezvědomí, možná neurologické deficity (jako např. poruchy řeči a chůze) a epileptické záchvaty.
  • Léčba: U bakteriální meningitidy antibiotika a případně dexamethason (kortizon). U virových meningitid symptomatická léčba (antipyretika a analgetika) a případně antivirotika (antivirotika).
  • Prognóza: Pokud se meningitida neléčí, může se během několika hodin stát život ohrožující, zejména bakteriální meningitida. Při včasné léčbě se však často dá vyléčit. Někteří pacienti však utrpí trvalé poškození (např. poškození sluchu).

Meningitida: příznaky

Současně mohou být zanícené i mozkové blanky a mozek samotný. Tato kombinace meningitidy a encefalitidy se nazývá meningoencefalitida.

Níže je uveden přehled všech hlavních příznaků meningitidy u dospělých:

Meningitida: příznaky u dospělých

bolestivá ztuhlost krku (meningismus)

Horečka

výrazný pocit nemoci s bolavými končetinami

zvýšená citlivost na hluk (fonofobie)

Nevolnost a zvracení

Zmatek a ospalost

případně závratě, poruchy sluchu, epileptické záchvaty

Meningitida: příznaky bakteriální meningitidy

Komplikace

Možnou komplikací meningokokové infekce je „otrava krve“ (sepse): Bakterie zaplavují pacientovu krev ve velkém množství. Výsledkem je vysoká horečka, slabost a těžký pocit nemoci s oběhovými problémy. V těžkých případech se tato meningokoková sepse (meningitidová sepse) může rozvinout v tzv. Waterhouse-Friderichsenův syndrom (zejména u dětí a lidí bez sleziny):

Waterhouse-Friderichsenův syndrom se může objevit u různých bakteriálních onemocnění. Nejčastěji je to však důsledek meningitidy způsobené meningokoky.

Meningitida: příznaky virové meningitidy

U lidí se zdravým imunitním systémem příznaky obvykle samy odezní během několika dnů. Fáze zotavení však může být poměrně dlouhá. U mladších dětí může být onemocnění také těžké. Totéž platí pro lidi s oslabeným imunitním systémem (například v důsledku léků, rakoviny nebo infekcí, jako je HIV).

Meningitida: Příznaky u kojenců a malých dětí

Tip: Vzhledem k tomu, že příznaky meningitidy se vyvíjejí rychle a mohou se stát nebezpečnými, zejména u malých dětí, měli byste navštívit lékaře, i když máte na onemocnění nejasné podezření.

Meningitida: Příznaky u zvláštních forem meningitidy

Celkově jsou tyto dvě zvláštní formy velmi vzácné. Je však třeba je zvážit, pokud se průběh onemocnění prodlužuje.

Meningitida: Příčiny a rizikové faktory

Při meningitidě jsou mozkové pleny zanícené. Jedná se o obaly pojivové tkáně, které leží proti mozku uvnitř lebky. Jsou tři (vnitřní, střední a vnější meningy).

Na druhou stranu se meningitida může objevit i v rámci různých onemocnění, jako je sarkoidóza nebo rakovina. V těchto případech není meningitida nakažlivá. Přečtěte si více o možných příčinách meningitidy níže.

Meningitida, která není způsobena bakteriemi, se také nazývá aseptická meningitida (abakteriální meningitida).

Virová meningitida

virus

Nemoci způsobené primárně virem

Coxsackie virus A a B

Ruka-slintavka a kulhavka, herpangina, letní chřipka

Herpes simplex virus typu 1 a 2 (HSV-1, HSV-2)

Labiální herpes, genitální herpes

Virus TBE

Počáteční letní meningoencefalitida

Viru varicella zoster (VZV)

Plané neštovice a pásový opar

Epstein-Barr virus (EBV)

Pfeifferova žlázová horečka (infekční mononukleóza)

Virus příušnic

příušnice (kozí příušnice)

Virus spalniček

Spalničky

Mnoho dalších virů: HIV, virus obrny, virus zarděnek, virus parvo B19 atd.

K infekci meningitidou dochází jiným způsobem, například u virů TBE: patogeny se přenášejí kousnutím krev sajících klíšťat.

Na typu viru závisí i doba, která uplyne mezi nákazou a objevením se prvních příznaků onemocnění (inkubační doba). Obecně platí, že inkubační doba meningitidy je zde obvykle asi dva až čtrnáct dní.

Bakteriální meningitida

Frekvence meningokokového onemocnění

Existují různé podskupiny meningokoků, tzv. séroskupiny. Většina meningokokových onemocnění je způsobena séroskupinami A, B, C, W135 a Y. Tyto séroskupiny nejsou stejně rozšířeny po celém světě. Například v Africe jsou meningokoky séroskupiny A hlavní příčinou velkých epidemií. V Evropě jsou to naopak především séroskupiny B a C, které způsobují infekce.

Meningokokovým onemocněním nejčastěji onemocní děti do pěti let (zejména v prvních dvou letech života). Druhý, menší vrchol onemocnění je pozorován ve věkové skupině 15 až 19 let. V zásadě se však meningokokové infekce mohou objevit v každém věku. Ohroženi jsou zejména lidé s oslabeným imunitním systémem.

Patogeny bakteriální meningitidy a dalších onemocnění

Bakterie

způsobil nemoci

Pneumokok

meningitida, zápal plic, středního ucha a sinusitida atd.

Meningokok

meningitida a otrava krve (sepse)

Staphylococcus

Meningitida, otrava jídlem, infekce ran, otrava krve (sepse) atd.

Enterobacteriaceae vč. Pseudomonas aeruginosa

Průjmová onemocnění, enteritida, zápal plic, meningitida atd.

Haemophilus influenzae typu B

Streptococcus agalactiae (streptokoky B)

Meningitida, otrava krve (sepse), infekce močových cest, infekce ran

Listeria monocytogenes

"Listerióza" (průjem a zvracení, otrava krve, meningitida, encefalitida atd.)

Také závisí na původci bakterie způsob přenosu meningitidy (obvykle kapénková infekce).

Jiné příčiny meningitidy

Jiné příčiny meningitidy

Specifické bakterie: Tuberkulóza (tuberkulózní meningitida), neuroborelióza.

Plísňová infekce: kandidóza, kryptokokóza, aspergilóza

Paraziti: echinokokóza (tasemnice)

Prvoci (jednobuněčný organismus): Toxoplazmóza

Rakovina: Meningeosis carcinomatosa, meningeosis leucaemica

Zánětlivá onemocnění: Sarkoidóza, lupus erythematodes, Behçetova choroba

Meningitida: vyšetření a diagnostika

Zkušený lékař již může stanovit diagnózu meningitidy na základě příznaků a fyzikálního vyšetření. Je však nezbytné objasnit, zda je meningitida bakteriální nebo virová. Na tom totiž závisí léčba.

Nejdůležitější kroky pro diagnostiku meningitidy jsou:

Lékařská anamnéza (anamnéza).

Během konzultace lékař nejprve odebere vaši anamnézu nebo anamnézu vašeho nemocného dítěte (anamnézu). Možné otázky, které může lékař položit, jsou:

  • Objevují se bolesti hlavy, horečka a/nebo bolestivá ztuhlost šíje?
  • Jsou známy nějaké základní nebo již existující stavy (HIV, sarkoidóza, lymská borelióza atd.)?
  • Užíváte Vy nebo Vaše dítě pravidelně nějaké léky?
  • Máte vy nebo vaše dítě nějakou alergii na léky (například antibiotika)?
  • Měli jste vy nebo vaše dítě kontakt s ostatními s bolestmi hlavy, horečkou a ztuhlostí šíje?

Vyšetření

Dalším příznakem meningitidy je, když postižený nemůže narovnat nohu v sedě, protože je příliš bolestivá (Kernigův příznak).

Lasègueův příznak je pozitivní i v případě vyhřezlé ploténky.

Další vyšetřování

První kroky dalšího vyšetřování v případě podezření na meningitidu jsou:

1. odběr krve na hemokultury: tzv. hemokultury lze použít k pokusu odhalit a identifikovat patogen – zejména bakterie. Lékař pak může vybrat vhodné antibiotikum pro terapii bakteriální meningitidy, které je účinné proti danému typu bakterií.

3. počítačová tomografie (CT) nebo magnetická rezonance (MRI): tyto zobrazovací postupy poskytují další informace o stavu mozku. Někdy mohou také poskytnout vodítka o tom, odkud patogen původně pochází (například z ulcerovaných dutin).

Meningitida: Léčba

Jakmile dojde k odběru krve a mozkomíšního moku, zahájí lékař antibiotickou terapii – i když ještě není známo, zda se skutečně jedná o bakteriální meningitidu. Včasné podání antibiotik je preventivní opatření, protože bakteriální meningitida se může rychle stát velmi nebezpečným.

Jakmile je ze vzorku krve a mozkomíšního moku zjištěn skutečný patogen, lékař podle toho upraví léčbu meningitidy: Pokud se skutečně jedná o bakteriální meningitidu, může být pacient převeden na jiná antibiotika, která lépe a konkrétněji zacílí na vyvolávající bakterii. Pokud se však ukáže, že za meningitidu je zodpovědný virus, obvykle se léčí pouze příznaky.

Bakteriální meningitida: léčba

Pokud se rozvine obávaný Waterhouse-Friderichsenův syndrom, je nutná léčba na jednotce intenzivní péče.

Zvláštní opatření při meningokokové meningitidě

Virová meningitida: Terapie

V případě virové meningitidy se obvykle léčí pouze příznaky. Jen proti málo virům existují speciální léky (antivirotika), které dokážou průběh nemoci zmírnit. Týká se to například skupiny herpetických virů (virus herpes simplex, virus varicella zoster, virus Epstein-Barrové, cytomegalovirus) a virus HI (HIV).

Meningitida z jiné příčiny: Terapie

Pokud má meningitida jiné příčiny než bakterie nebo viry, je spouštěč pokud možno odpovídajícím způsobem léčen. Například na meningitidu způsobenou plísněmi se předepisují fungicidy (antimykotika). Proti tasemnicím se používají antihelmintika (anthelmintika). Pokud je za meningitidou sarkoidóza, rakovina nebo jiné základní onemocnění, léčí se cíleně.

Meningitida je potenciálně život ohrožující onemocnění. Prognóza závisí mimo jiné na tom, který patogen meningitidu způsobuje a jak rychle je pacient odborně ošetřen.

Virová meningitida je obvykle mnohem méně život ohrožující než bakteriální meningitida. Ale i zde závisí prognóza na konkrétním viru a celkovém fyzickém stavu. Prvních několik dní je obzvláště kritických. Pokud je postižený dobře přežil, šance na uzdravení jsou obvykle dobré. Virová meningitida se pak obvykle vyléčí během několika týdnů bez sekundárního poškození.

Meningitida: Důsledky

Meningitida: Prevence

Pokud chcete meningitidě předejít, měli byste se pokud možno chránit před infekcemi nejčastějšími patogeny (viry a bakterie).

Bakteriální meningitida: prevence prostřednictvím očkování

Očkování proti meningokokům

Existují různé podskupiny (séroskupiny) meningokoků. V Evropě je meningokoková meningitida většinou způsobena séroskupinami B a C.

Pro kojence, děti, dospívající a dospělé se zvýšeným rizikem infekce jsou navíc k dispozici čtyřnásobné vakcíny proti meningokokům séroskupin A, C, W a Y (viz níže). V závislosti na vakcíně jsou povoleny od věku šesti týdnů, dvanácti měsíců a od dvou let.

Pneumokokové očkování

Očkování proti pneumokokům se doporučuje všem dětem od dvou měsíců věku. Jsou poskytovány tři očkovací dávky: první dávka by měla být podána ve věku dvou měsíců, druhá dávka ve věku čtyř měsíců. Třetí dávka vakcíny se doporučuje v jedenácti měsících věku.

Očkování proti Haemophilus influenzae typu B

Virová meningitida: prevence prostřednictvím očkování

Některým formám virové meningitidy lze také předejít očkováním. Očkování proti příušnicím, očkování proti spalničkám a očkování proti zarděnkám (obvykle podávané v kombinaci jako očkování MMR) se standardně doporučuje pro všechny děti.

Pro delší ochranu očkováním se doporučuje základní imunizace třemi očkovacími dávkami. Po třech letech lze očkování proti TBE posílit další dávkou. Poté se doporučuje přeočkování v pětiletých intervalech pro osoby mladší 60 let a každé tři roky po dosažení věku 60 let. Lze tak předejít kombinované meningitidě a encefalitidě způsobené viry TBE.