Meningokokové očkování: výhody, rizika, náklady

Co je meningokoková vakcína?

Jaké jsou meningokokové vakcíny?

Existují tři meningokokové vakcíny, z nichž každá chrání před různými typy meningokoků:

 1. Očkování proti meningokokům proti sérotypu C, druhému nejčastějšímu typu meningokoka v Německu, od roku 2006 standardní očkování podle doporučení Stálé komise pro vakcinaci (STIKO)
 2. Meningokokové očkování proti sérotypu B, nejčastějšímu meningokokovému typu v Německu
 3. Meningokokové očkování proti sérotypům A, C, W135 a Y

Níže uvedené informace o očkování proti meningokokům se týkají konjugovaných vakcín.

Kdy je užitečné očkování proti meningokokům?

Existují tři různé meningokokové vakcíny, které chrání před různými séroskupinami patogenu. Jedno z nich se doporučuje jako standardní očkování (očkování proti meningokoku C), další dvě (aktuálně) jen v určitých případech, například v případě některých základních onemocnění nebo při cestě do země se zvýšeným rizikem infekce.

Jak bylo uvedeno výše, k meningokokovým onemocněním (zejména ve formě meningitidy) jsou náchylné zejména malé děti: Očkování proti meningokoku C – druhé nejčastější příčině meningokokového onemocnění v Německu – proto Stálá komise pro očkování (STIKO) doporučuje pro všechny děti ve druhém roce života (od 12 měsíců). Toto doporučení pro standardní očkování platí od roku 2006.

Očkování proti meningokokům B

Lékařští odborníci proto doporučují očkování proti meningokoku B pouze lidem s určitými základními chorobami. Očkování proti meningokoku B odborníci doporučují také osobám se zvýšeným rizikem infekce (viz další část).

Meningokokové očkování proti séroskupinám A, C, W135 a Y

 • Lidé s vrozenou nebo získanou imunodeficiencí (např. chybějící slezina).
 • Laboratorní pracovníci, kteří mohou při práci přijít do kontaktu s těmito meningokokovými séroskupinami
 • Neočkované domácí kontakty lidí, kteří mají závažnou infekci některou z těchto séroskupin (kontakty by měly být očkovány co nejdříve a také dostávat antibiotika)
 • Žáci a studenti při dlouhodobých pobytech v zemích, kde se doporučuje očkování mladistvým, žákům nebo studentům (viz níže).
 • Lidé v Německu v blízkosti určitých ohnisek nebo v případě regionálně častého výskytu onemocnění s uvedenými séroskupinami, pokud příslušné zdravotnické orgány dají odpovídající doporučení k očkování

Těmto rizikovým skupinám odborníci doporučují jak očkování ACWY, tak očkování proti meningokoku B!

STIKO doporučuje standardní očkování proti meningokoku C pro všechny děti ve věku 12 až 23 měsíců v jedné očkovací dávce. Pokud rodiče toto období vynechají, očkování by mělo být nahrazeno co nejdříve před 18. narozeninami.

Očkování proti meningokoku C se u malých dětí často provádí současně s jedním z dalších doporučených standardních očkování (např. trojnásobné očkování proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám).

Pro očkování proti meningokoku B je dostupná vakcína, kterou lze aplikovat již ve dvou měsících života (jiná vakcína proti meningokoku B je licencována až ve věku deseti let dětí). Zde je zapotřebí několik dávek očkování:

U očkování proti meningokokům proti séroskupinám A, C, W135 a Y, kdy a jak se očkování provádí, závisí na použité vakcíně. Jedna vakcína je licencována k použití již ve věku šesti týdnů. Do pěti měsíců věku dítěte jsou pak k základní imunizaci nutné dvě dávky vakcíny (v intervalu dvou měsíců), poté obvykle pouze jedna.

Očkování proti meningokokům jako cestovní očkování

Jak již bylo řečeno, na některé cesty se může hodit i očkování proti meningokokům. Obvykle lékař aplikuje vakcínu ACWY. Za určitých okolností je také vhodné očkování proti meningokoku B. Německá společnost pro tropickou medicínu a globální zdraví doporučuje cestovní očkování proti meningokokům v následujících případech:

 • Cestujte do pásu africké meningitidy
 • Cestování do oblastí s aktuálními epidemiemi (doporučení německého ministerstva zahraničí),
 • Příslušnost k rizikové skupině se zvýšeným rizikem infekce (pracovníci pro pomoc při katastrofách, armáda, zdravotnický personál).
 • Žáci/studenti při dlouhodobých pobytech v zemích s doporučeným všeobecným očkováním pro mladistvé a žáky či studenty (vakcína dle doporučení cílových zemí)

Očkování proti meningokokům proti sérotypům A, C, W135 a Y je povinné i na poutě do Saúdské Arábie (Mekka). Očkování musí proběhnout minimálně deset dní před odjezdem a poté je platné osm let (pokud se očkuje konjugovanou vakcínou).

Očkování proti meningokokům: nežádoucí účinky

Očkování proti meningokokům často způsobuje nežádoucí účinky v místě vpichu (např. mírné zarudnutí, otok, bolest). V prvních několika dnech se mohou přechodně objevit i celkové příznaky. Patří mezi ně například horečka, bolest hlavy, nevolnost, podrážděnost (u kojenců a malých dětí), ztráta chuti k jídlu, gastrointestinální potíže (např. průjem, zvracení), únava, bolesti svalů a kloubů a bolesti paží a nohou.

V závislosti na použité meningokokové vakcíně se bude lišit typ a pravděpodobnost možných nežádoucích účinků. Pro podrobnější informace se prosím zeptejte svého lékaře.

Očkování proti meningokokům: Kdy neočkovat?

Očkování proti meningokokům: Náklady

Očkování proti meningokoku C je hrazeno ze zdravotního pojištění: Vzhledem k tomu, že se jedná o standardní očkování, jsou povinné náklady hradit zákonné zdravotní pojišťovny.