Očkování MMR: Jak často, pro koho, jak bezpečné?

Co je očkování MMR?

Očkování MMR je trojnásobné očkování, které současně chrání před infekcí viry spalniček, příušnic a zarděnek. Jde o živé očkování: vakcína MMR obsahuje viry spalniček, příušnic a zarděnek, které jsou stále schopné reprodukce, ale byly oslabeny. Ty již nemohou spustit příslušné onemocnění. Přesto na ně imunitní systém reaguje tvorbou specifických protilátek na obranu.

Očkování MMR lze také podat, pokud již někdo má dostatečnou ochranu proti jedné nebo dvěma ze tří nemocí. Takže například ten, kdo již prodělal příušnice, a je tedy vůči patogenům imunní, může stále dostat očkování MMR – nehrozí zvýšené riziko nežádoucích účinků.

V jistém smyslu rozšířením vakcíny proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (MMR vakcína) je vakcína MMRV. Tato čtyřnásobná vakcína navíc chrání před onemocněním způsobeným planými neštovicemi – patogeny planých neštovic.

Výhody kombinovaného očkování

Kombinovaná vakcína, jako je vakcína MMR, má několik výhod oproti jednotlivým vakcínám (jednotlivým vakcínám):

 • Méně vedlejších účinků: Snížení počtu potřebných injekcí má také tu výhodu, že očkovaná osoba bude méně pravděpodobně muset „vytrpět“ potenciální reakci na vakcínu z očkování MMR.
 • Stejně snesitelné, stejně účinné: očkování MMR je považováno za stejně snesitelné a účinné jako jednotlivá očkování.

Jednotlivé vakcíny proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám nejsou v současné době v Německu vůbec dostupné.

Očkování MMR v případě povinného očkování proti spalničkám

V zásadě platí, že očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (obvykle podávané v kombinaci jako MMR očkování) v Německu doporučuje pouze Stálá komise pro vakcinaci (STIKO) při Institutu Roberta Kocha (RKI).

Kromě doporučeného očkování proti spalničkám je však od března 2020 pro určité případy povinné očkování proti spalničkám. Protože v této zemi není k dispozici jediná vakcína proti spalničkám, aplikují zde lékaři i očkování MMR.

Podle zákona o spalničkách je očkování proti spalničkám povinné v těchto případech:

 • U dětí a mladistvých, o které se v době, kdy zákon o ochraně proti spalničkám (1. března 2020) již pečovalo v komunitním prostředí, musí být nejpozději do 31. července 2021 doručen doklad o očkování proti spalničkám nebo o prodělaném onemocnění spalničkami.
 • Požadavek na očkování proti spalničkám se vztahuje také na dospívající a dospělé, kteří pracují nebo chtějí pracovat v lékařském nebo komunitním prostředí (včetně jako součást běžného dobrovolníka nebo stáže), pokud spalničky neprodělali a narodili se po roce 1970.
 • Stejně tak každý, kdo byl 1. března 2020 po dobu alespoň čtyř týdnů umístěn v dětském domově nebo v komunitním azylovém domě pro žadatele o azyl, uprchlíky nebo etnické německé imigranty, musí doložit plnou ochranu očkováním proti spalničkám.

MMR očkování pro kojence

Stálý výbor pro vakcinaci doporučuje, aby všichni kojenci byli očkováni proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám před jejich druhými narozeninami. Lékaři k tomuto účelu používají kombinovanou vakcínu.

Očkování MMR: Jak často a kdy se děti očkují?

První očkování MMR by mělo být provedeno mezi 11. a 14. měsícem života. Pediatři při tom obvykle aplikují MMR vakcínu na jedno místo a vakcínu proti planým neštovicím na jiné místo současně – obvykle do postranních stehenních svalů vlevo a vpravo. Čtyřnásobná vakcína MMRV skutečně vykázala mírně zvýšené riziko febrilních křečí, když byla použita jako součást počáteční vakcinace.

Druhé očkování MMR se obvykle provádí do konce druhého roku života, před druhými narozeninami (tj. nejpozději ve 23. měsíci věku). Je důležité, aby mezi dvěma vakcinacemi uplyly alespoň čtyři týdny – jinak lze očekávat oslabenou imunitní odpověď. Místo trojvakcíny lze při druhém očkování bez problémů aplikovat i čtyřvakcínu MMRV.

Časné očkování MMR před jedenáctým měsícem života

V zásadě lze očkování MMR podat i před jedenáctým měsícem života, počínaje devátým měsícem života. To je nutné například v případě, že rodiče chtějí dát své dítě v tomto věku do komunitního zařízení – kompletní očkovací ochrana proti spalničkám je pak povinná.

Celoživotní (i když ne 100%) ochranu proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám zajišťuje kompletní základní imunizace pomocí dvou MMR očkování. Pozdější booster tedy není nutný.

MMR očkování pro starší děti a dospívající

U starších dětí a dospívajících, kteří nebyli (dostatečně) očkováni proti spalničkám, příušnicím a/nebo zarděnkám jako kojenci, lékaři doporučují, aby byla imunizace doplněna co nejdříve:

 • Každý, kdo nedostal MMR očkování jako miminko, potřebuje kompletní základní imunizaci dvěma dávkami MMR vakcíny s odstupem alespoň čtyř týdnů.
 • Pokud někdo v dětství absolvoval alespoň jedno očkování MMR, lékaři ještě podávají chybějící druhou dávku k dokončení základní imunizace (doháněcí očkování MMR).

Totéž platí pro mladistvé, kteří musí být povinně očkováni proti spalničkám – protože spalničky nikdy neměli a chtějí například navštěvovat školu či učiliště nebo praxi ve školce.

MMR očkování pro dospělé

Někdy je očkování MMR u dospělých čistě doporučením – například pro dostatečnou ochranu proti zarděnkám před otěhotněním. Může však být také povinné splnit požadavek na očkování proti spalničkám (protože neexistuje jediná vakcína proti spalničkám).

Klíčové slovo zarděnky

Odborníci doporučují očkování MMR všem ženám v plodném věku, pokud nebyly očkovány proti zarděnkám v dětství nebo byly očkovány pouze jednou, nebo pokud je jejich status očkování proti zarděnkám nejasný. Totéž platí pro zaměstnance v pediatrii, porodnictví, prenatální péči nebo v komunitním prostředí.

Klíčové slovo příušnice.

Všem narozeným po roce 1970, kteří nebyli v dětství očkováni proti příušnicím nebo byli očkováni pouze jednou, nebo jejichž status očkování proti příušnicím není jasný, doporučuje STIKO jednorázové očkování MMR z pracovních důvodů v následujících případech:

 • Zaměstnání ve zdravotnických službách v přímé péči o pacienty (např. ošetřovatelství).
 • @ činnost v komunitním zařízení nebo vzdělávací instituci

Klíčové slovo spalničky

Jiná je situace, pokud existuje povinnost očkování proti spalničkám – například proto, že dospělý člověk narozený po roce 1970 chce pracovat v ordinaci nebo ve školce. Pak platí následující:

 • Jednorázové očkování MMR postačí pouze v případě, že dotyčný v dětství dostal alespoň jedno očkování proti spalničkám.
 • Pokud jedinec nebyl nikdy v dětství očkován proti spalničkám nebo pokud stav očkování není jasný, jsou vyžadována dvě očkování proti spalničkám (tj. dvě dávky MMR vakcíny).

Očkování MMR: nežádoucí účinky

Většina lidí snáší očkování MMR dobře. Po druhém očkování MMR je však reakce na vakcínu méně častá než po prvním očkování.

Reakce v místě vpichu, jako je zarudnutí, otok a bolest, se často dočasně vyvinou v prvních dnech po očkování. Ty signalizují, že imunitní systém na očkování reaguje.

Občas otečou blízké lymfatické uzliny. Kromě toho se mohou krátkodobě objevit mírné celkové příznaky, jako je únava, bolest hlavy, gastrointestinální potíže nebo zvýšená tělesná teplota. Ten může být u kojenců a malých dětí doprovázen febrilními křečemi. To však většinou zůstává bez následků.

Někdy se po očkování MMR objeví mírný otok příušní žlázy. Občas hlásí dyskomfort kloubů také dospívající a dospělí (ale velmi zřídka děti). Mírný otok varlat po očkování MMR je také možný, ale vzácný.

Velmi vzácně reagují očkovaní jedinci alergicky na MMR vakcínu nebo vleklým zánětem kloubů. Občas se počet krevních destiček sníží, ale pouze dočasně (krevní destičky = trombocyty jsou důležité pro srážení krve).

V několika ojedinělých případech po celém světě byl po očkování MMR hlášen zánět mozku. Zatím však nebyla prokázána souvislost mezi zánětem a očkováním MMR.

Očkování MMR a autismus

Navíc následné rozsáhlé, vysoce kvalitní studie (např. dánská studie s více než 530,000 XNUMX dětmi) prokázaly, že neexistuje žádná souvislost mezi očkováním MMR a autistickými poruchami.

Očkování MMR: kdo by je neměl dostat?

Lékaři nedoporučují očkování MMR v následujících případech:

 • Pokud máte akutní horečku (> 38.5 stupňů Celsia) nebo akutní závažné onemocnění
 • Při známé alergii na některou ze složek MMR vakcíny
 • Během těhotenství (viz níže)

V případech závažného poškození imunitního systému (např. určité vrozené imunodeficience, infekce HIV) by měli postižení jedinci projednat se svým ošetřujícím lékařem, zda je očkování MMR vhodné. Selhání očkování by mohlo nastat především proto, že imunitní systém je příliš slabý na to, aby vytvořil ochranu vakcínou.

Očkování MMR: těhotenství a kojení

MMR očkování se skládá z živých vakcín. Proto je v těhotenství kontraindikován. Těhotné ženy obecně nesmějí dostávat živé vakcíny. Oslabené patogeny mohou být nebezpečné pro nenarozené dítě, i když neublíží matce.

Po vakcinaci MMR je třeba se vyhnout otěhotnění po dobu nejméně čtyř týdnů!

Pokud však bylo očkování provedeno omylem, není obvykle nutné těhotenství ukončit. Existuje řada popsaných očkování během těhotenství nebo těsně před ním, která nevedla ke zvýšenému riziku malformací dítěte.