Molybden: Situace v zásobování

Molybden nebyl zahrnut do Národního průzkumu spotřeby II (2008). Pokud jde o příjem molybdenu v německé populaci, existují údaje pouze ze studie Holzinger et al. v roce 1998.

Pokud jde o situaci v zásobování, lze konstatovat:

  • V průměru si muži berou 100 µg a ženy 89 µg molybdenu denně pro sebe, a tak dosahují příjmu doporučeného DGE.
  • U vegetariánů je denní příjem molybdenu ještě vyšší - 170 µg u mužů a 179 µg u žen.
  • Těhotné a kojící ženy nemají žádné další požadavky na molybden. Doporučení pro příjem molybdenu tedy průměrně dosahují také těhotné ženy a kojící matky.

Vzhledem k tomu, že doporučení pro příjem DGE vycházejí z potřeb zdravých a zdravých lidí, může být nad doporučeními pro příjem DGE nad rámec individuálních požadavků (např. Náležitá strava, konzumace stimulantů, dlouhodobá léčba atd.).