MRI (kontrastní látka): Výhody a rizika

Kdy je nutná kontrastní látka pro MRI?

MRI bez kontrastní látky je z velké části bez rizika, ale není dostačující pro všechny otázky. Kdykoli je sporná tkáň zobrazena v podobných odstínech šedé, dává použití kontrastní látky smysl. Je tomu tak například při vyšetřování podezřelých ložisek ve slezině, slinivce či játrech nebo při objasňování nádorů a metastáz. Oblasti se špatným prokrvením lze nalézt i pomocí kontrastních látek, například zjizvení nebo ucpané cévy po mrtvicích.

Kontrastní látky používané při MRI

Pro MRI s kontrastní látkou se často používají látky obsahující gadolinium, oxidy železa a sloučeniny manganu. Zatímco gadolinium může být podáváno pouze žilou, pacient může pít i další dvě látky. To je zvláště užitečné pro vyšetření gastrointestinálního traktu.

MRI kontrastní látky: vedlejší účinky

U zdravých pacientů vyvolávají kontrastní látky pro MRI obecně jen mírné vedlejší účinky jako např

  • Pocit tepla, chladu nebo mravenčení
  • bolest hlavy
  • Celková malátnost
  • podráždění kůže

V některých případech mohou kontrastní látky pro MRI také způsobit alergické reakce.

Ve vzácných případech může podávání kontrastních látek obsahujících gadolinium vést v případě stávající renální insuficience k tzv. nefrogenní systémové fibróze (NSF). Toto onemocnění pojivové tkáně je charakterizováno proliferací pojivové tkáně v kůži, kloubech nebo vnitřních orgánech. Gadolinium se také může ukládat v určitých oblastech mozku. To může vést k sekundárním příznakům, jako je bolest nebo parestézie.

Přehodnocení bezpečnostního profilu je předmětem kontroverzních debat mezi odborníky. Kontrastní látky gadobutrol, kyselina gadoterová a gadoteridol se však v současnosti stále používají, i když s doporučením používat je v co nejnižším dávkování. V zájmu bezpečnosti pacientů lékaři rozhodují o použití kontrastních látek obsahujících gadolinium případ od případu po zvážení rizik a přínosů.