Naringenin: Funkce

Z experimentálních studií a studií na zvířatech vyplývají následující příznivé účinky na člověka zdraví stále lze odvodit. Ochrana před nádorovým onemocněním Stimulace opravy DNA v prostaty byly popsány buňky karcinomu a inhibice signálních drah v buňkách karcinomu žaludku. Antivirová a antiparazitická aktivita Naringenin se ukázal jako účinný proti opar simplex typu I a II, Cryptosporidium parvum a Encephalitozoon intestinalis a améba tvoří Dictyostelium discoideum. Protizánětlivá a analgetická aktivita. Ochrana před kardiotoxickým účinkem drogy - léky, které jsou škodlivé pro srdce. Ve studii potkaních srdečních svalových buněk měl naringenin cytoprotektivní účinek proti expozici chemoterapeutickému léčivu daunorubicintj. přežití srdečních svalových buněk bylo významně zvýšeno. prevence vývoje játra cirhóza Ve studii na zvířatech na potkanech měl naringenin ochranný účinek na vývoj tzv fibróza jater - charakteristika jaterní cirhózy. Neuroprotektivní účinek V experimentu s Parkinsonovým modelem na potkanech byla předchozí infuze naringeninu schopna chránit buňky substantia nigra před neurotoxinem 6-OHDA (6-hydroxydopaminem). To je na jedné straně odůvodněno schopností naringeninu překonat krev-mozek bariéra a na druhé straně její ochrana před oxidačním stres.