Niacin (vitamin B3): rizikové skupiny

Rizikové skupiny pro nedostatek nikotinamidu zahrnují jedince s: