NSE (Enoláza specifická pro neurony): Význam, normální hodnoty

Co je NSE?

Zkratka NSE znamená „neuron-specific enolasa“ nebo „neuron-specific enolasa“. Enolázy jsou enzymy, které hrají důležitou roli v metabolismu cukrů.

NSE je verze enzymu enolázy, který se nachází hlavně v nervových buňkách a v takzvaných neuroendokrinních buňkách. Neuroendokrinní buňky jsou speciální nervové buňky, které uvolňují hormony nebo jiné sekrety v reakci na signály z jiných nervových buněk.

Kdy se určuje hodnota NSE?

Lékaři určují hodnotu NSE jako nádorový marker u různých nádorových onemocnění, ale také u pacientů s poškozením mozku. Naměřená hodnota je vhodná pro posouzení průběhu onemocnění, úspěšnosti terapie a prognózy pacientů.

Jaká je normální hodnota pro NSE?

Za normální se považuje koncentrace NSE nižší než 19.5 mikrogramů na litr (µg/l) krve. Někdy lékařské laboratoře používají jinou jednotku měření, konkrétně nanogramy na mililitr (ng/ml). Platí: 1 µg/l = 1 ng/ml.

Pokud hodnota NSE překročí limit, test je považován za pozitivní (v opačném případě negativní). Existuje mnoho důvodů pro pozitivní NSE test (tj. zvýšené hodnoty NSE).

Standardní rozsah závisí na metodě. Různé laboratoře proto mohou poskytnout mírně odlišné normální hodnoty pro NSE.

Kdy je zvýšená hodnota NSE?

Hodnota NSE se proto zpravidla zvyšuje u nádorů, které vznikají z buněk nervové tkáně a při destrukci buněk obsahujících NSE. Protože mnoho buněk produkuje NSE, hodnota je relativně nespecifická. V medicíně se proto používá pouze k podpoře diagnostiky onemocnění, která jsou často spojena se zvýšenými hodnotami NSE. Tyto zahrnují

Rakovina plic

U jednoho podtypu rakoviny plic, malobuněčného karcinomu plic, jsou často zjištěny zvýšené hodnoty NSE. Je to dáno tím, že buňky tohoto nádoru mají neuroendokrinní původ. To je důvod, proč je zvýšená NSE naměřena u přibližně 75 procent pacientů s příznaky.

Vzhledem k tomu, že malobuněčný karcinom plic obvykle způsobuje vysoké hodnoty NSE až pozdě v průběhu onemocnění, není laboratorní hodnota vhodná jako nádorový marker pro diagnostiku karcinomu plic. Místo toho mohou lékaři využít vývoj naměřené hodnoty k posouzení průběhu onemocnění.

Medulloblastom

Meduloblastom je nejčastější nádor centrálního nervového systému u dětí. Často uvolňuje NSE. Lékaři měří jeho hodnotu pro prognózu a hodnocení progrese po diagnóze.

Seminom

Dvě laboratorní hodnoty hCG a NSE jsou užitečné v diagnostice seminomu. Jedná se o zhoubné nádory, které se často vyvíjejí ve varlatech (rakovina varlat). Mají velkou šanci na vyléčení.

Jiná zhoubná onemocnění

Rakovina štítné žlázy, rakovina ledvin a rakovina prsu mohou také zvýšit hladiny NSE.

Cévní mozková příhoda a traumatické poranění mozku

Když zahyne velké množství nervové tkáně, hodnota NSE stoupá. Hodnota NSE se proto stále častěji měří pro posouzení prognózy mrtvice nebo traumatického poranění mozku.

Další benigní onemocnění

NSE může být zvýšena u bronchopneumonie. Toto je forma zápalu plic. Plicní fibróza (zvýšená tvorba pojivové tkáně v plicích) a onemocnění jater jsou také spojeny se zvýšením NSE.

Falešně vysoké hodnoty kvůli odběrům krve

NSE je také obsažen v červených krvinkách (erytrocytech) a krevních destičkách (trombocytech). Vzorky krve odebrané nesprávnou technikou a dlouhá doba skladování tyto buňky zničí. To má za následek falešně vysoké hodnoty NSE.

Totéž platí pro pacienty, u kterých je zvýšený rozpad erytrocytů v důsledku onemocnění nebo genetické predispozice (hemolýza).

Kdy je hodnota NSE příliš nízká?

Odchylka směrem dolů není lékařsky významná. Při nízkých naměřených hodnotách nelze vyloučit onemocnění, která jsou často spojena s vysokými hodnotami NSE.

Co dělat, když je hodnota NSE vysoká?