Plánování ošetřovatelské péče u demence

Co nejdříve: plánování péče!

V časném a středním stadiu onemocnění mohou pacienti s demencí obvykle ještě zvládat svůj každodenní život sami, někdy s malou pomocí příbuzných. Mnozí mohou také stále žít ve svém vlastním domě. Dříve nebo později je však v každodenním životě potřeba více pomoci. Z tohoto důvodu by pacienti s demencí a jejich příbuzní měli včas zjistit, jaká pomoc je k dispozici a jaké možnosti bydlení jsou možné, pokud pacient již není schopen samostatného života.

Demence: péče doma

Přibližně dva ze tří lidí s demencí v současné době žijí ve svém vlastním domě. Zejména pro starší lidi je domov obvykle středobodem života. Známé prostředí vyvolává vzpomínky a nabízí bezpečí a jistotu – faktory, které jsou u demence obzvláště důležité. To je důvod, proč mnoho pacientů s demencí chce zůstat ve svém domově co nejdéle.

V časných stádiích demence to většinou není problém. Pacienti si často ještě sami poradí s běžným životem. Pomoc příbuzných potřebují pouze s činnostmi, které vyžadují velkou koncentraci (korespondence s úřady, chození do banky atd.).

Plánování péče o demenci také zahrnuje zajištění toho, aby pacientův domov byl pro demence přátelský. Patří sem například:

  • velké symboly na dveřích v domácnosti, které označují využití příslušné místnosti (kuchyň, koupelna, ložnice atd.)
  • Průhledné dveře skříně (usnadňují hledání požadovaných kusů oblečení, jako je spodní prádlo nebo kabáty)
  • Přestavba kamen tak, aby se po určité době sama vypnula (prevence požárů a úrazů)
  • Světelné prvky v podlaze (prevence pádů)
  • Bezpečné skladování čisticích prostředků (snižuje riziko záměny a otravy)
  • Odstranění háčků a klíčů, kterými lze například zevnitř zamknout dveře koupelny

Úkol péče o osobu s demencí vyžaduje od příbuzných velkou dávku odhodlání a trpělivosti – a s postupujícím onemocněním stále více. Rodina by proto měla zvážit, jakou podporu může poskytnout a kdy je externí pomoc (např. ze strany ambulantní péče) nezbytná. S tímto posouzením příbuzným pomůže ošetřující lékař.

Ambulantní péče

Příbuzní pečující o pacienta s demencí mají nárok na odbornou podporu ambulantní pečovatelské služby. Specialisté pomáhají pacientovi vstát, umýt se a jít například na toaletu.

24hodinová péče

Pokud podpora poskytovaná ambulantním personálem není dostatečná, ale člověk s demencí chce přesto zůstat ve svém domově, může být užitečná 24hodinová péče. Někdy takovou všestrannou péči nabízejí místní pečovatelské služby. Měsíční náklady na to dosahují několika tisíc eur.

O mnoho pacientů s demencí se také stará ošetřující personál z východní Evropy. Příbuzní by měli vždy dodržovat právní rámec a zaměstnávat pečovatele legálně. Nelegální zaměstnávání je trestným činem a může mít za následek vysoké pokuty a zpětné platby příspěvků na sociální zabezpečení.

Pečovatelské skupiny pro pacienty s demencí

Mnoho míst nabízí skupinovou péči o pacienty s demencí. Účastníci se pravidelně scházejí, například aby jedli, zpívali, dělali ruční práce nebo společně hráli hry. Na skupiny obvykle dohlížejí dobrovolníci. Účast v pečovatelské skupině většinou stojí jen malou částku (např. za jídlo a pití).

Denní péče

Náklady na denní péči se mohou pohybovat od 45 do 90 eur za den. Na tuto částku do určité výše přispívá fond zdravotního pojištění – v závislosti na úrovni péče o pacienta. Zbytek si musí pacienti a jejich příbuzní doplatit sami. Přispět však může i úřad sociální péče.

Krátkodobá péče a respitní péče

Pokud rodinní pečovatelé onemocní nebo potřebují například dovolenou, mohou být pacienti s demencí, o které by se jinak starali doma, dočasně ubytováni v zařízeních krátkodobé péče.

Alternativně existuje v takových případech možnost respitní péče (náhradní péče): O osobu s demencí pak dočasně pečuje doma odborná pečovatelská služba. Náklady na krátkodobou nebo respitní péči hradí do určité výše fond pojištění pro případ odkázanosti.

Asistované bydlení

Vhodnou formou bydlení pro starší lidi může být asistované bydlení: Senioři zde bydlí ve vlastních bytech pro seniory v domě nebo v komplexu domů. V závislosti na svých přáních nebo potřebách se však mohou účastnit společného stravování a využívat služeb úklidu (např. prádelny) a péče.

Pokročilá demence: Pečovatelský dům

Pokud příbuzní již nejsou schopni zajistit všestrannou péči o pacienta s demencí a 24hodinová péče není finančně dostupná, přichází v úvahu ubytování v pečovatelském domě nebo alternativní formy bydlení (např. podíl na bytě s demencí).

Při výběru domu by se příbuzní měli pečlivě informovat a kriticky porovnávat nabídky. Kromě konvenčních pečovatelských domů nabízí mnoho míst také speciální zařízení pro bydlení a péči pro pacienty s demencí. Takové domácí komunity, rezidenční skupiny nebo pečovatelské oázy jsou přizpůsobeny speciálním potřebám lidí s demencí a mají obvykle 12 až 20 členů. Tyto speciální služby však nejsou levné.

Ambulantní rezidenční komunity s demencí

V některých případech může být bytový podíl pro osoby s demencí alternativou k pečovatelskému domu. Zde žije několik pacientů s demencí společně ve velkém bytě. Každý pacient má svůj pokoj a většinou si může přinést vlastní nábytek a zařízení.

Ostatní pokoje jako kuchyň, obývací pokoj a koupelny jsou společné. O pacienty s demencí se stará profesionální ošetřovatelský personál.

Po celém Německu je nyní stále více nabídek na sdílené byty pro takovou demenci.

Náklady na péči

Lékařská služba fondů zdravotního pojištění posoudí pacienta s demencí (po přihlášce do fondu pečovatelské pojišťovny) a přidělí mu určitý stupeň péče. Čím vyšší je tato klasifikace, tím vyšší je příspěvek fondu pečovatelského pojištění na náklady péče.

Při plánování péče o demenci musí příbuzní zvážit výši tohoto příspěvku i vlastní finanční možnosti. To obvykle ovlivňuje rozhodnutí, kde a jak by měl člověk s demencí žít a být o něj pečováno.