Orchitida: Příznaky, příčiny, léčba

Stručné shrnutí

  • Příznaky: Poměrně rychlý nástup bolesti, zarudnutí a otok varlete, jednostranný nebo oboustranný, případně horečka.
  • Léčba: Dle příčiny symptomatická terapie při virových infekcích, léky proti bolesti, protizánětlivé léky, případně kortizon, někdy lokální anestezie v oblasti semenného provazce, antibiotika při bakteriálních infekcích
  • Průběh onemocnění a prognóza: Obvykle dobrý, vzácně komplikace jako tvorba abscesu nebo následky jako zhoršená plodnost.
  • Vyšetření a diagnostika: Na základě anamnézy, palpace, Prehnova příznaku, v případě potřeby zjištění spouštěcí infekce, ultrazvukové vyšetření (sonografie).
  • Prevence: Proti některým příčinám, jako jsou některé virové infekce (např. příušnice), jsou k dispozici ochranné očkování.

Co je to zánět varlat?

Zánět varlat se vyskytuje především u chlapců po pubertě a u mužů. U dětí se vyskytuje méně často. Ve většině případů lze orchitidu úspěšně léčit.

Jaké jsou příznaky zánětu varlat?

Velmi často jsou původci zánětu varlat viry příušnic. Pacienti pak mají většinou také otok příušních žláz a bolesti v oblasti obličeje a krku, zejména při žvýkání.

Bakteriální zánět varlat je také doprovázen příznaky, jako je silná bolest, zarudnutí a otok. Příznaky se však vyvíjejí spíše v průběhu několika dnů než během několika hodin. Při bakteriálním zánětu bývá postiženo i nadvarle.

Co můžete sami udělat proti zánětu varlat?

Léčba zánětu varlat závisí na tom, zda jsou spouštěčem bakterie nebo viry.

Léčba virového zánětu varlat

V případě virové infekce, jako je orchitida příušnic, léčba obecně spočívá ve zmírnění příznaků. Tato symptomatická terapie zahrnuje zejména následující opatření:

  • Klid na lůžku
  • Zvednutí varlat
  • Analgetika proti bolesti

U dospělých s virovým zánětem varlat lékař někdy předepisuje kortizon ke snížení zánětu ve tkáni varlat.

Léčba bakteriálního zánětu varlat

Bez ohledu na příčinu zánětu varlat v některých případech lékař vstříkne místní anestetikum do blízkosti spermatu, aby zmírnil bolest.

Jaké jsou příčiny zánětu varlat?

Jiné virové infekce jsou někdy doprovázeny zánětem varlat. Patří sem infekce virem varicella-zoster (původce planých neštovic a pásového oparu), virem Ebstein-Barrové (původce mononukleózy = Pfeiffersches glandular fever) nebo viry Coxsackie.

Někdy pacienti nejprve trpí epididymitidou (zánět nadvarlete), například v důsledku vzestupných choroboplodných zárodků při infekci močových cest. Následně se patogeny rozšířily z epididymis do varlat.

Zánět varlat se také někdy vyskytuje v důsledku traumatu (jako je násilí na varle).

Zánět varlat: Trvání a prognóza

Zánět varlat je obvykle velmi bolestivý a nepříjemný. Obecně se však dá úspěšně léčit.

Po virovém zánětu varlat je produkce spermií obvykle na několik měsíců narušena. Ve vzácnějších případech je tkáň varlat natolik poškozena, že se trvale tvoří příliš málo nebo příliš pomalu spermií – v extrémních případech zůstává pacientka neplodná. To postihuje jedno až dvě procenta pacientů s orchitidou příušnic.

Jak lze diagnostikovat zánět varlat?

Z popisu příznaků a pečlivého vyšetření varlete lékař většinou velmi rychle usoudí, že je varle zanícené. Důležité diagnostické vodítko poskytuje tzv. Prehnův příznak: Při zánětu varlete bolest často ustoupí při mírném nadzvednutí varlete.

Odlišení od torze varlete

Obě vyšetření (Prehnův příznak a dopplerovská sonografie) jsou důležitá pro vyloučení torze varlete (zkroucení varlete) jako příčiny bolesti. V tomto případě se varle zkroutí na semenném provazci, což přeruší přívod krve (viditelné na dopplerovské sonografii).

Laboratorní testy

Při podezření na orchitidu příušnic a neproběhlo žádné očkování proti příušnicím pomáhá odhalit onemocnění krevní test. Za tímto účelem se v krvi hledají specifické protilátky proti viru příušnic.

Test moči může odhalit jakékoli doprovodné infekce močových cest.

Jak se dá předejít zánětu varlat?

Prevence není možná proti každé příčině zánětu varlat. Proti některým virovým infekcím (jako jsou příušnice, plané neštovice), které jsou spojeny se zánětem varlat, je však dostupné očkování.

Očkování proti příušnicím se obvykle provádí společně s očkováním proti spalničkám a zarděnkám v rámci společné vakcinace (očkování MMR), zvlášť se podává očkování proti planým neštovicím (viricella-zoster virus).