Paliativní medicína – alternativní terapie

Paliativní péče o nevyléčitelné, progresivní onemocnění klade obrovské nároky na zdravotníky, příbuzné a především na postiženého. Specialisté mají za úkol poskytovat komplexní informace o nemoci a možnostech léčby a při terapii dodržovat etické hranice. Postižené naopak přepadá strach a bezmoc – zejména v případě nemocí, které jim náhle vstoupí do života, jako jsou nevyléčitelná nádorová onemocnění. Někdy těžké vedlejší účinky chemoterapie a radiační terapie navíc zatěžují tělo i psychiku.

Je proto pochopitelné, že mnoho pacientů – a často i jejich příbuzných – hledá terapeutické metody mimo oblast „konvenční medicíny“, tedy vědecky podložené (evidence-based) medicíny.

Alternativní a doplňkové terapie

Většina pacientů se však od klasické medicíny vůbec neodvrací, spíše chce navíc vyzkoušet i jiné formy terapie. Tyto jsou známé jako doplňkové terapie. Jejich účinnost také často není dostatečně vědecky prokázána. Pro jejich používání však hovoří dlouholeté dobré zkušenosti s takovými metodami.

Kombinace klasických (ortodoxních) a komplementárních terapeutických metod může být proto velmi užitečná. Zainteresovaní pacienti by se měli rozhodně poradit se svým ošetřujícím lékařem. Dokáže vypracovat vhodný koncept kombinované léčby – v případě potřeby společně s odborníkem obeznámeným nejen s klasickou medicínou, ale i s komplementární medicínou. Protože i když jsou doplňkové metody většinou šetrnými postupy, někdy může hrozit riziko závažných nežádoucích účinků.

Zmírnění potíží pomocí doplňkových terapií

Ke zmírnění těchto obtíží lze (po konzultaci s ošetřujícím lékařem) použít doplňkové metody k doplnění klasické lékařské léčby. Níže jsou uvedeny příklady doplňkových metod, které mohou být užitečné v jednotlivých případech:

  • Tradiční čínská medicína (TCM): akupunktura, odvětví TCM, pomáhá zmírňovat bolest, poruchy spánku, nevolnost a zvracení. Qigong, Tai Chi a akupresura také zlepšují kvalitu života některých pacientů.
  • Fytoterapie: Některé léčivé rostliny povzbuzují chuť k jídlu, jiné zklidňují zanícené ústní sliznice, další pomáhají proti slabosti, nevolnosti, zvracení, poruchám spánku či depresivním náladám. Upozornění: Některé léčivé byliny mohou ovlivnit účinek léků (např. třezalka tečkovaná) nebo mít závažné nežádoucí účinky!
  • Ke zmírnění těchto obtíží lze (po konzultaci s ošetřujícím lékařem) použít doplňkové metody k doplnění klasické lékařské léčby. Níže jsou uvedeny příklady doplňkových metod, které mohou být užitečné v jednotlivých případech:
  • Tradiční čínská medicína (TCM): akupunktura, odvětví TCM, pomáhá zmírňovat bolest, poruchy spánku, nevolnost a zvracení. Qigong, Tai Chi a akupresura také zlepšují kvalitu života některých pacientů.
  • Fytoterapie: Některé léčivé rostliny povzbuzují chuť k jídlu, jiné zklidňují zanícené ústní sliznice, další pomáhají proti slabosti, nevolnosti, zvracení, poruchám spánku či depresivním náladám. Upozornění: Některé léčivé byliny mohou ovlivnit účinek léků (např. třezalka tečkovaná) nebo mít závažné nežádoucí účinky!
  • Terapie smíchem: Smích jako terapie může otevřít rezervy síly, podpořit emocionální a mentální schopnosti a případně snížit bolest. I bez vědecky podložených důkazů je humor v paliativní fázi velmi zdravý.
  • Umění a muzikoterapie: kreativita může pomoci s úzkostnými emocemi, jako je úzkost. Totéž platí o hudbě, zejména o vlastní oblíbené hudbě. Velmi dlouho ji vnímají například umírající pacienti a zlepšuje jejich emoční stav.
  • Ergoterapie a logoterapie: Pomocí těchto terapií lze podpořit duševní a motorické rezervy. Cviky také pomáhají proti poruchám polykání, změněnému vnímání chuti nebo podvýživě.
  • Dotyková terapie: Hlazení pokožky, pravidelná změna polohy těla, masáže nebo vkládání předmětů do rukou pacienta napomáhá pohodě, často i ve fázi umírání.

Dejte si pozor na sliby uzdravení

Odstranění strachu ze smrti

Úkolem paliativního lékaře je také informovat pacienta, když konvenční léčebné postupy, jako je ozařování a chemoterapie nebo dlouhodobá ventilace, již nejsou užitečné. Léky nebo jemné terapie pak pomáhají zmírnit obtíže, jako je bolest nebo úzkost. Nakonec zůstávají smysly hmat, zrak, sluch a čich. Něžné pohlazení, milované obrazy či fotografie na dohled, příjemná hudba a přirozené vůně pokoje vytvářejí důstojné prostředí pro umírání, které k životu patří stejně jako narození.