Paliativní medicína – umírání a práva

Se smrtí se vždy objevují právní otázky. Zde se dozvíte, proč je eutanazie citlivé téma a jak sepsat živou závěť.

Informace o autorovi a zdroji

Datum:

Vědecké standardy:

Tento text je v souladu s požadavky lékařské literatury, lékařských směrnic a současných studií a byl přezkoumán lékařskými odborníky.